Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Cechy i zalety

Dla opraw SAF i SAW wspólne są niektóre spośród niżej opisanych cech i zalet:

Prosty montaż i demontaż

Dla uproszczenia montażu i polepszenia precyzji ustawiania współosiowości, stopy opraw SAF i SAW są płaskie i kwadratowe.
Dla ułatwienia oddzielania pokrywy górnej od podstawy, w oprawach odlane są szczeliny do podważania. Mniejsze rozmiary mają kuliste kołki ustalające, dzięki którym zdejmowanie pokrywy górnej jest jeszcze łatwiejsze.
Instrukcje dotyczące montażu są dołączone do każdej oprawy.

Indywidualne oznaczenia pokryw górnych i podstaw

Podstawa i pokrywa górna oprawy zostają dopasowane w toku produkcji i nie można stosować ich zamiennie z pokrywami górnymi i podstawami innych opraw. Dla zapobieżenia niedopasowaniom, każda pokrywa górna i każda podstawa jest opatrzona numerem (ilustr. 1).

Możliwość smarowania smarem lub olejem

Oprawy te są odpowiednie do smarowania zarówno smarem plastycznym, jak i olejowego. Komora w podstawie oprawy służy za zbiornik zapewniający dostępność odpowiedniej ilości smaru lub oleju.
SKF logo