Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Nośność

Wszystkie oprawy SDAF są przeznaczone do zastosowań, w których obciążenia działają prostopadle do powierzchni podparcia. Gdy oprawa jest podparta na całej powierzchni jej podstawy i kierunek działania obciążeń jest idealnie prostopadły, wielkość obciążenia jest ograniczona jedynie z powodu nośności łożyska.
Jeżeli przewiduje się występowanie obciążeń działających w innych kierunkach albo podparcie oprawy na powierzchni nieobejmującej całej jego podstawy, należy dopilnować, żeby wielkość obciążenia była dopuszczalna w odniesieniu do oprawy i śrub mocujących.

Nośność oprawy

Wartości wytyczne obciążeń bezpiecznych dla opraw wykonanych z żeliwa szarego wyszczególniono w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk z otworem walcowym. Bezpieczne poziomy obciążenia obliczono z zastosowaniem współczynników bezpieczeństwa o wartości 5 dla przeciwdziałania pęknięciom podstawy oraz 2 dla zapobiegania odkształceniu plastycznemu śrub pokrywy górnej.
W odniesieniu do opraw wykonanych z żeliwa sferoidalnego, w przypadku gatunku 65-45-12 według normy ASTM A536, wartości odczytywane z tablic produktowych należy mnożyć przez współczynnik 1,5. Aby uzyskać informacje na temat gatunku 80-60-03 według ASTM A536, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań. W przypadku sił czysto osiowych – zarówno statycznych, jak i dynamicznych – obciążenie oprawy nie powinno przekraczać 65% wartości P180°. Obciążenia osiowe dopuszczalne dla łożysk montowanych na tulejach wciąganych zależą od tulei wciąganych.

Dodatkowe podparcie oprawy

Poddawanie oprawy obciążeniom działającym równolegle do powierzchni podparcia może wiązać się z koniecznością przytwierdzenia oprawy do powierzchni podparcia za pomocą kołków ustalających lub zastosowania przeciwdziałającego obciążeniu ogranicznika. Jeżeli przewiduje się występowanie obciążeń działających pod kątami z zakresu od 60 do 120° lub obciążeń osiowych przekraczających 5% wartości P180°, należy przytwierdzić oprawę do powierzchni podparcia lub zastosować przeciwdziałający obciążeniu ogranicznik. Wytrzymałość kołków ustalających lub ogranicznika musi być wystarczająca do przeciwdziałania obciążeniom działającym równolegle do powierzchni podparcia.
SKF logo