Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Smarowanie

Łożyska w oprawach stojących SDAF mogą być smarowane smarem plastycznym, zanurzeniowo olejem oraz za pomocą systemów obiegowego smarowania olejem. Do smarowania smarem plastycznym nadaje się każdy ze sposobów uszczelnienia, natomiast przy smarowaniu olejowym SKF nie zaleca stosowania pierścieni labiryntowych serii LER.
Wyboru środka smarnego należy dokonać na podstawie warunków pracy łożyska. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale Dobór środka smarnego.

Wstępne wypełnienie smarem plastycznym

O ile nie obowiązują inne wymagania, wolną przestrzeń w łożysku należy wypełnić smarem plastycznym całkowicie, a wolną przestrzeń w oprawie – do 20–40% jej objętości. Wypełnienie w 40% jest wymagane, gdy łożyska muszą być dosmarowywane z boku, natomiast wypełnienie w 20% znajduje zastosowanie przy dosmarowywaniu łożysk przez pierścień zewnętrzny.
W zastosowaniach w silnie zanieczyszczonym środowisku oraz w warunkach niewielkich prędkości oprawę należy wypełniać w 70–80%. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
Ilości odpowiadające wypełnieniu w 20% oraz w 40% podano w tabeli 1tabeli 2. Obowiązują one w odniesieniu do typowego smaru litowego (o gęstości około 0.57 oz/in3). Nie uwzględniają one smaru potrzebnego do wypełniania uszczelnień labiryntowych ani uszczelnień takonitowych do pracy w wymagających warunkach.
W większości zastosowań wstępne wypełnienie smarem plastycznym zapewnia prawidłowe nasmarowanie łożyska do czasu wymiany smaru dokonywanej w ramach kolejnego planowego przestoju związanego z utrzymaniem ruchu.

Wymiana smaru

Każda oprawa SDAF ma wywiercony i nagwintowany jeden otwór smarowy pośrodku pokrywy górnej (ilustr. 1). W dostarczonej oprawie otwór ten jest zatkany.
Wszystkie oprawy mają korek spustowy z obu stron podstawy, umożliwiający spuszczanie zużytego środka smarnego, mogący służyć także za otwór wylotowy przy smarowaniu olejowym obiegowym (ilustr. 2). Komora w podstawie oprawy jest na tyle duża, by pomieściła ilość środka smarnego wystarczającą do zapewnienia długookresowo niezawodnej pracy.

Dosmarowywanie przez pierścień zewnętrzny

Otworu pośrodku pokrywy należy używać do dosmarowywania łożysk baryłkowych z cechami konstrukcyjnymi umożliwiającymi dosmarowywanie (z rowkiem i otworami smarowymi w pierścieniu zewnętrznym – ilustr. 3). Podczas wtłaczania smaru plastycznego przez rowek i otwory smarowe należy kręcić wałem.

Smarowanie olejowe

Smarowanie zanurzeniowe olejem 

Poziom oleju powinien sięgać w przybliżeniu do środka najniżej położonego elementu tocznego, gdy łożysko jest nieruchome. Aby uzyskać więcej informacji na temat poziomów oleju, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań. W przypadku większych prędkości poziom powinien być nieco niższy, tak aby ograniczyć ugniatanie środka smarnego – powinien dosięgać w przybliżeniu 1/8 in powyżej obrzeża bieżni pierścienia zewnętrznego łożyska.

Do monitorowania poziomu oleju w toku eksploatacji używać należy wziernika kontrolnego. Wziernik można zamontować w jednym z otworów spustowych w podstawie oprawy. Spoczynkowy poziom oleju należy oznaczyć na wzierniku przed rozpoczęciem eksploatacji, zaś poziom ruchowy – niezwłocznie po rozpoczęciu eksploatacji. Zależnie od rodzaju łożyska i prędkości oraz kierunku obrotów, poziom ruchowy może być wyższy lub niższy od spoczynkowego.

System smarowania obiegowego olejem

W zastosowaniu systemu obiegowego smarowania olejem z którąkolwiek oprawą SDAF olej dopływa otworami wlotowymi w pokrywie górnej oprawy oraz opuszcza ją z jednej lub z obu stron podstawy.

Spusty powinny prowadzić tuż poza oprawą bezpośrednio w dół, tak aby olej nie gromadził się w oprawie. Z powodu ugniatania środka smarnego zbyt wysoki poziom oleju może podwyższyć temperaturę pracy. Wielkość oraz przebieg spustowych przewodów rurowych musi umożliwiać odpływ oleju z oprawy. W przypadku systemu obiegowego smarowania olejem konieczne może być uwzględnienie ponadto innych kwestii, w tym między innymi pojemności komory, natężeń przepływu i wielkości otworów spustowych oraz ewentualności zastosowania specjalnych uszczelnień oprawy i wiercenia otworów poprzecznych w komorze. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
SKF logo