Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż

Wszystkie oprawy SDAF należy montować w prawidłowy sposób: za pomocą odpowiednich narzędzi oraz nowoczesnymi metodami montażu mechanicznego. Ponadto wszystkie powiązane elementy muszą spełniać określone wymagania podstawowe (→ Wymagania dotyczące powierzchni podparcia na wale i w oprawie). Instrukcje dotyczące montażu są dołączone do każdej oprawy. Informacje na temat montażu łożysk tocznych znaleźć można w publikacji „SKF Poradnik Obsługi Technicznej Łożysk" oraz na stronie internetowejskf.com/mount.

Wymagania dotyczące momentu dokręcenia śrub pokrywy górnej

Śruby pokrywy należy dokręcać momentami podanymi w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk z otworem walcowym.

Przytwierdzanie oprawy kołkami lub jej podpieranie

W pewnych warunkach obciążenia konieczne może być przytwierdzenie oprawy do powierzchni podparcia za pomocą kołków ustalających albo zastosowanie ogranicznika przeciwdziałającego obciążeniom działającym równolegle do powierzchni podparcia oprawy (→ Dodatkowe podparcie oprawy).
SKF logo