Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Sposoby uszczelniania

Oprawy SDAF są dostępne w wersjach wykorzystujących różne standardowe rozwiązania z zakresu uszczelnienia.
Tabela 1 stanowi przegląd cech poszczególnych rozwiązań z zakresu uszczelnienia oraz ich przydatności do różnych zastosowań. Szczegółowe informacje zawiera poniższy tekst. Zamieszczone informacje należy traktować jedynie jako wytyczne; nie mogą one zastąpić testów uszczelnienia w określonej aplikacji. Tabela 2Tabela 3 dostarczają wiadomości na temat dopasowania poszczególnych uszczelnień do konkretnych opraw. Uszczelnienia PosiTrac, PosiTrac Plus i stykowe nie są dostępne w przypadku opraw SDAF z asortymentu rozszerzonego.

Uszczelnienia labiryntowe

Uszczelnienia labiryntowe to rozwiązanie standardowe w przypadku wszystkich opraw SDAF. Pierścienie labiryntowe tworzą wielostopniowe uszczelnienia labiryntowe z rowkami pod uszczelnienie w oprawie. Jeżeli wymagają tego warunki eksploatacji, skuteczność uszczelnienia można polepszyć przez wypełnienie smarem plastycznym wnęki między oprawą i pierścieniem labiryntowym.
Uszczelnienia labiryntowe do opraw SDAF
Oprawy SDAF są dostarczane albo ze standardowymi uszczelnieniami labiryntowymi (oznaczenie LER; ilustr. 1), albo z uszczelnieniami labiryntowymi PosiTrac (oznaczenie LOR; ilustr. 2). Oba te rodzaje uszczelnień wykonuje się z aluminium. Uszczelnienia labiryntowe PosiTrac wyposażone są w dodatkowy, wykonany z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym, za którego sprawą pierścień labiryntowy kręci się wraz z wałem. O tym, czy wyposażenie obejmuje uszczelnienie labiryntowe standardowe, czy PosiTrac, decyduje rozmiar oprawy.
Uszczelnienia labiryntowe do opraw SDAF z asortymentu rozszerzonego
Oprawy SDAF z asortymentu rozszerzonego dostarcza się standardowo z pierścieniami labiryntowymi wykonanymi ze stali, identyfikowanymi oznaczeniem ERF (ilustr. 1). Na specjalne zamówienie dostępne są specjalne pierścienie labiryntowe – ze wstawianymi w otwór pierścieniami o przekroju okrągłym.

Pierścienie labiryntowe z wewnętrznym elementem stykowym

Uszczelnienia PosiTrac Plus (ilustr. 3) składają się z pierścienia labiryntowego PosiTrac (o oznaczeniu LOR) i elementu stykowego wykonanego z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR). Pierścień labiryntowy zostaje w ich przypadku ustalony na wale i jest unieruchamiany przez pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym.
Element stykowy zostaje ustalony w rowku osadczym pod element uszczelniający w oprawie. Może on zostać zamontowany w sposób gwarantujący albo możliwie jak najbardziej niezawodną ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń (ilustr. 4), albo możliwie jak najskuteczniejsze zatrzymywanie środka smarnego (ilustr. 5). Gdy element stykowy jest zamontowany w sposób gwarantujący najskuteczniejszą możliwą ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń, właściwości uszczelniające można jeszcze polepszyć przez wypełnienie wnęki w uszczelnieniu smarem plastycznym. Element stykowy identyfikuje oznaczenie B 10724, poprzedzające kod rozmiaru; przykład: B 10724-122.

Uszczelnienia takonitowe do pracy w wymagających warunkach

Uszczelnienia takonitowe składają się z wewnętrznego uszczelnienia filcowego, wnęki na smar plastyczny oraz uszczelnienia zewnętrznego, dostępnego w dwóch niżej wymienionych odmianach:

  • Uszczelnienia serii TER obejmują dzielone uszczelnienie promieniowe wału wykonane z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR; ilustr. 6).
  • Uszczelnienia serii TER-V obejmują pierścień uszczelniający typu V (ilustr. 7).
Dodatkową ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń zapewnia w uszczelnieniach takonitowych SKF smarowniczka, która pozwala na odprowadzanie z wnęki w uszczelnieniu zużytego smaru plastycznego i wszelkich uwięzionych zanieczyszczeń przez uszczelnienie zewnętrzne.
Uszczelnienia takonitowe do pracy w trudnych warunkach są dostępne w przypadku wszystkich mniejszych opraw SDAF, lecz nie do wszystkich opraw z asortymentu rozszerzonego.

Uszczelnienia takonitowe przykręcane śrubami

Uszczelnienia takonitowe przykręcane śrubami składają się z dzielonej żeliwnej pokrywy pomocniczej, dzielonego uszczelnienia promieniowego wału, smarowniczki oraz niezbędnych elementów montażowych. Uszczelnienia takonitowe przykręcane śrubami stworzono z myślą o oprawach SDAF z asortymentu rozszerzonego. Pod względem zapewnianej ochrony są one równoważne pozostałym uszczelnieniom takonitowym do pracy w trudnych warunkach. Każde uszczelnienie takonitowe przykręcane śrubami wytwarza się indywidualnie w ramach produkcji oprawy. Uszczelnienia tego typu trzeba zamawiać razem z oprawami.

Uszczelnienia takonitowe przykręcane śrubami są dostępne do wszystkich opraw SDAF z asortymentu rozszerzonego. W przypadku opraw SDAF z asortymentu rozszerzonego uszczelnienia takonitowe przykręcane śrubami identyfikuje przyrostek T w oznaczeniu; przykład: SDAF 23272 KAT × 13 7/16.

Uszczelnienia stykowe

Uszczelnienia stykowe są uszczelnieniami promieniowymi wału ze sprężyną zaciskową wykonanymi z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR). Umieszcza się je w rowku pod uszczelnienie w oprawie (ilustr. 8). Uszczelnienia stykowe przeznaczone są do średnic wału 6 7/8 in i większych, w przypadku których nie są dostępne odpowiednie wersje uszczelnień PosiTrac Plus. Uszczelnienia stykowe identyfikuje oznaczenie B 9784, poprzedzające kod rozmiaru; przykład: B 9784-130.

Pokrywy zamykające

Oprawy montowane na końcu wału należy wyposażać w pokrywę zamykającą, która wchodzi w rowek osadczy pod element uszczelniający w oprawie (ilustr. 9). Pokrywa ma postać metalowej płytki z paskiem wykonanym z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR). Dopuszczalne długości zakończenia wału wyszczególniono w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk z otworem walcowym. Pokrywy zamykające do opraw SDAF oraz opraw SDAF z asortymentu rozszerzonego identyfikuje oznaczenie serii EPR albo X 5217, po którym następuje wskazanie rozmiaru.
SKF logo