Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż

Oprawy stojące SNL i SE należy montować w prawidłowy sposób: za pomocą odpowiednich narzędzi oraz nowoczesnymi metodami montażu mechanicznego. Ponadto wszystkie powiązane elementy muszą spełniać określone wymagania podstawowe (Wymagania dotyczące powierzchni podparcia na wale i w oprawie).
Instrukcje montażu poszczególnych opraw są dostarczane w opakowaniach z uszczelnieniami. Informacje na temat montażu łożysk tocznych znaleźć można w publikacji "SKF Poradnik Obsługi Technicznej Łożysk" SKF oraz na stronie internetowej skf.com/mount.
Dostarczany z oprawami SE zestaw smarowniczki zawiera informacje na temat momentów dokręcenia dla śrub pokrywy oraz dotyczące wstępnego wypełnienia smarem plastycznym.

Wymagania dotyczące momentu dokręcenia

Śruby pokrywy należy dokręcać momentami podanymi w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia. Informacje na temat śrub mocujących zawiera rozdział Zalecenia dotyczące śrub mocujących.

Przytwierdzanie oprawy kołkami lub jej podpieranie

W pewnych warunkach obciążenia konieczne może być przytwierdzenie oprawy do powierzchni podparcia za pomocą kołków ustalających albo zastosowanie ogranicznika przeciwdziałającego obciążeniom oddziałującym równolegle do powierzchni podparcia oprawy (Dodatkowe podparcie oprawy).
Zalecenia dotyczące rozmieszczenia i wielkości otworów pod kołki ustalające zawarto w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia. Odlane w kołnierzu lub podstawie oprawy linie wskazujące położenie środka powierzchni osadzenia łożyska oraz osi otworu oprawy (ilustr. 1) upraszczają montaż i polepszają dokładność ustawienia współosiowości.
SKF logo