Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Sposoby uszczelniania

Oprawy stojące SNL i SE są dostępne w wersjach wykorzystujących różne standardowe rozwiązania z zakresu uszczelnienia.
O tym, które sposoby uszczelnienia można zastosować, decyduje rozmiar oprawy. Tabela 1 przedstawia przegląd cech poszczególnych rozwiązań z zakresu uszczelnienia oraz ich przydatności do różnych zastosowań. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych sposobów uszczelniania należy traktować jedynie jako wytyczne; nie mogą one zastąpić testów uszczelnienia w określonym zastosowaniu.

Uszczelnienia czterowargowe (TSN .. L)

Uszczelnienia czterowargowe (ilustr. 1) zastąpiły stosowane wcześniej uszczelnienia dwuwargowe (TSN .. G). Nowe uszczelnienia są w porównaniu z dwuwargowymi skuteczniejsze. Generują też niższe tarcie, co pozwala na stosowanie większych prędkości wału. Uszczelnienia czterowargowe, dzielone w poziomie, są łatwe do zakładania.
Dopuszczalna niewspółosiowość kątowa uszczelnień wynosi 1° w przypadku wałów o średnicy do 100 mm włącznie oraz 0,5° w przypadku większych wałów.
Cechy konstrukcyjne i przydatność uszczelnień czterowargowych zostały podane w tabeli 1.

Pierścienie uszczelniające typu V (TSN .. A)

Pierścień uszczelniający typu V (ilustr. 2) składa się z pierścienia o przekroju w kształcie litery V oraz uszczelniającej podkładki z blachy stalowej z przywulkanizowaną gumową wargą. Wykonana z kauczuku warga wpasowuje się w rowek osadczy pod element uszczelniający w oprawie. Podkładka jest zabezpieczona przed korozją.
Pierścienie uszczelniające typu V wytrzymują prędkości obwodowe do 7 m/s. Stosowanie prędkości obwodowych z zakresu od 7 do 12 m/s wymaga osiowego ustalania tych pierścieni na wale. Przy prędkościach przekraczających 12 m/s potrzebny jest pierścień podporowy zapobiegający unoszeniu się uszczelnienia. Zalecane wymiary odpowiednich pierścieni podporowych do ustalania osiowego i promieniowego podano w tabeli 2. Opraw w rozmiarach od 205 do 211 oraz od 306 do 314 nie można stosować w połączeniu z pierścieniem podporowym, co czyni je nieodpowiednimi dla pierścieni uszczelniających typu V przy prędkościach roboczych powyżej 7 m/s.
Niewspółosiowość kątowa dopuszczalna dla pierścieni uszczelniających typu V wynosi w przybliżeniu 1,5° w przypadku średnicy wału 50 mm i maleje do około 1° w przypadku wałów o średnicy od 150 mm wzwyż.
Przemieszczenie osiowe wału względem oprawy jest ograniczone do ±1 mm w przypadku średnic wału do 65 mm, w przybliżeniu do ±1,2 mm w przypadku średnic wału do 100 mm oraz w przybliżeniu do ±1,5 mm w przypadku większych średnic wału.
W układach montowanych na wałach pionowych, pierścień uszczelniający typu V uszczelnienia położonego niżej należy montować wewnątrz oprawy.
Cechy konstrukcyjne i przydatność pierścieni uszczelniających typu V zostały podane w tabeli 1.

Filcowe uszczelnienia lub paski

Uszczelnienia filcowe (ilustr. 3) i paski filcowe (ilustr. 4) są proste i skuteczne. Przy prędkościach obwodowych powyżej 4 m/s między filcem i wałem powstaje niewielka szczelina, czyniąca z uszczelnienia stykowego uszczelnienie bezstykowe typu szczelinowego.
W zastosowaniach, gdzie łożyska montuje się na wale gładkim z użyciem tulei wciąganej, wykorzystuje się zwykle dzielone filcowe pierścienie uszczelniające.
Jeśli łożysko ma zostać zamontowane na walcowej powierzchni osadzenia na wale stopniowanym (dotyczy opraw w rozmiarach od 205 do 218 włącznie), użyć można luźnych pasków filcowych. Paski te mają 170 mm długości. Przed założeniem trzeba je przyciąć na odpowiednią długość i zanurzyć na kilka minut w gorącym oleju. Wymaganą (z obu stron) liczbę pasków na oprawę podano w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk z otworem walcowym.
Cechy konstrukcyjne i przydatność filcowych uszczelnień i pasków zostały podane w tabeli 1.

Uszczelnienia labiryntowe (TSN .. S)

Do zastosowań, w których występują wysokie prędkości lub ekstremalne temperatury, SKF zaleca uszczelnienia labiryntowe. Zamontowane na wale pierścienie labiryntowe (ilustr. 5) tworzą wielostopniowe uszczelnienie labiryntowe razem z rowkami osadczymi pod element uszczelniający w oprawie. Dostarczane z pierścieniami rurki z kauczuku silikonowego (2 × 4 mm) unieruchamiają pierścienie na wale.
Cechy konstrukcyjne i przydatność uszczelnień labiryntowych zostały podane w tabeli 1.

Uszczelnienia takonitowe z labiryntem osiowym (TK ..)

Do łożyskowań, które muszą działać w warunkach silnego zanieczyszczenia, takich jak spotykane w górnictwie, zalecane są uszczelnienia takonitowe (ilustr. 6), które można napełniać smarem plastycznym. Smar plastyczny polepsza właściwości uszczelniające i trwałość eksploatacyjną uszczelnień.
Na kręcącym się pierścieniu labiryntowym spoczywa pierścień uszczelniający typu V, który uszczelnia względem nieruchomego pierścienia labiryntowego. Dosmarowywać można za pośrednictwem smarowniczki w nieruchomym pierścieniu labiryntowym uszczelnienia.
Przemieszczenie osiowe wału względem oprawy jest ograniczone do ±1 mm w przypadku średnic wału do 65 mm, w przybliżeniu do ±1,2 mm w przypadku średnic wału do 100 mm oraz w przybliżeniu do ±1,5 mm w przypadku większych średnic wału.
Cechy konstrukcyjne i przydatność uszczelnień takonitowych przeznaczonych do pracy w wymagających warunkach zostały podane w tabeli 1.

Pokrywy zamykające (ASNH)

Oprawy montowane na końcu wału trzeba wyposażać w pokrywę zamykającą (ilustr. 7), która wpasowuje się w rowek osadczy pod element uszczelniający.
W zastosowaniach, gdzie temperatury przekraczają 110 °C (230 °F), używać należy stalowych pokryw zamykających. Taką pokrywę można wyciąć z blachy stalowej i umieścić w rowku osadczym pod element uszczelniający, unieruchamiając za pomocą rurki z kauczuku silikonowego. Wymiary rowka osadczego pod element uszczelniający podano w tabeli 3.
Cechy konstrukcyjne i przydatność pokryw zamykających zostały podane w tabeli 1.
Szczegółowe informacje na temat dopuszczalnych długości zakończeń wału podano w tabeli 4.
SKF logo