Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Materiał obudowy

Oprawy SNL i SE są wykonywane z żeliwa szarego.
Oprawy SNL i SE pokrywa się czarną (RAL 9005) powłoką malarską z zastosowaniem emulsyjnej farby alkidowej lub akrylowej. Powłoka ta chroni oprawę SNL zgodnie z wymaganiami normy ISO 12944-2:1998 dla kategorii korozyjności C2 (eksploatacja na wolnym powietrzu w warunkach niskiego stopnia zanieczyszczenia oraz eksploatacja pod dachem, gdzie może następować skraplanie).
Powłoka malarska opraw SE chroni oprawę zgodnie z wymaganiami dla kategorii korozyjności C3 (eksploatacja na wolnym powietrzu w warunkach umiarkowanego stopnia zanieczyszczenia, eksploatacja na terenach przybrzeżnych o niskim stopniu zasolenia oraz eksploatacja pod dachem w warunkach wysokiej wilgotności i nieznacznego zanieczyszczenia powietrza). Farba jest odporna na działanie większości środków smarnych, olejów silnikowych, cieczy chłodząco-smarujących i niskoalkalicznych chemicznych środków czyszczących. Oprawy można przemalowywać z zastosowaniem większości jedno- i dwuskładnikowych farb emulsyjnych i rozpuszczalnikowych.
Powierzchnie bez powłoki malarskiej są pokryte bezrozpuszczalnikowym środkiem antykorozyjnym.
SKF logo