Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Nośność

Oprawy SNL są przeznaczone do zastosowań, w których obciążenia działają prostopadle do powierzchni podparcia. Gdy oprawa jest podparta na całej powierzchni jej podstawy i kierunek działania obciążeń jest idealnie prostopadły, wielkość obciążenia jest ograniczona jedynie z powodu nośności łożyska. Jeżeli przewiduje się występowanie obciążeń działających w innych kierunkach albo podparcie oprawy na powierzchni nieobejmującej całej jej podstawy, należy dopilnować, żeby wielkość obciążenia była dopuszczalna w odniesieniu do oprawy, śrub pokrywy górnej i śrub mocujących do podłoża. Jeśli oprawy są narażone na działanie obciążeń cyklicznych lub niewyważenie dynamiczne, należy skontaktować się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Obciążenia niszczące i współczynniki bezpieczeństwa

Wartości wytyczne obciążeń niszczących P dla opraw wykonanych z żeliwa szarego wyszczególniono w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej (z uszczelnieniami standardowymi), łożysk montowanych na tulei wciąganej (z uszczelnieniami olejowymi) oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia.
Aby wyznaczyć obciążenie dopuszczalne dla oprawy, trzeba podzielić odpowiednią wartość obciążenia niszczącego przez współczynnik odpowiadający wymogom bezpieczeństwa. Na etapie projektowania z reguły stosuje się współczynnik bezpieczeństwa o wartości 6 (→ Nośność).
Poziomy obciążenia dopuszczalnego można wykorzystywać tylko pod warunkiem dokręcania śrub pokrywy górnej przynajmniej momentami podanymi w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej (z uszczelnieniami standardowymi), łożysk montowanych na tulei wciąganej (z uszczelnieniami olejowymi) oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia.
Wartości graniczne P znajdują zastosowanie, gdy oprawa nie jest podparta na całej powierzchni podstawy.
Wartość Pa to osiowe obciążenie niszczące oprawy. Jeżeli zabudowane łożysko jest zamontowane na tulei, należy sprawdzić dopuszczalne obciążenie osiowe tulei.
W przypadku opraw wykonanych z żeliwa sferoidalnego podane wartości obciążeń niszczącego i bezpiecznego należy mnożyć przez współczynnik 1,8.

Bezpieczne poziomy obciążenia

W niektórych krajach, zamiast o wartościach obciążenia niszczącego, mówi się o bezpiecznych poziomach obciążenia. Przybliżone bezpieczne poziomy obciążenia podano w tabeli 1. Tego rodzaju wartości wytyczne ustanowiono z zastosowaniem przyjętych praktyk inżynierskich, uwzględniając kwestie bezpieczeństwa, wytrzymałości materiałów na rozciąganie oraz naprężeń roboczych. Odpowiadają one współczynnikom bezpieczeństwa o wartości 5 dla przeciwdziałania pęknięciom oprawy oraz minimum 2 dla zapobiegania odkształceniu plastycznemu śrub pokrywy górnej.

Dodatkowe podparcie oprawy

Poddawanie oprawy obciążeniom działającym równolegle do powierzchni podparcia może wiązać się z koniecznością przytwierdzenia oprawy do powierzchni podparcia za pomocą kołków ustalających lub zastosowania przeciwdziałającego obciążeniu ogranicznika. Jeżeli przewiduje się występowanie obciążeń działających pod kątami z zakresu od 55 do 120° lub obciążeń osiowych przekraczających 5% wartości P180° (tabela 1), należy przytwierdzić oprawę do powierzchni podparcia za pomocą kołków ustalających lub zastosować przeciwdziałający obciążeniu ogranicznik. Wytrzymałość kołków ustalających lub ogranicznika musi być wystarczająca do przeciwdziałania obciążeniom działającym równolegle do powierzchni podparcia.

Nośność śrub pokrywy górnej

Przybliżone granice plastyczności śrub pokrywy górnej podano w tabeli 2. Wartości podane w tabeli 2 odnoszą się do śrub pokrywy klasy wytrzymałości 8.8, dostarczanych razem z oprawami SNL i SNLD.
Gdy do wyznaczenia obciążenia dopuszczalnego dla opraw SNL z żeliwa szarego stosuje się współczynnik bezpieczeństwa o wartości 6, uwzględnienie śrub pokrywy nie jest konieczne. W takim przypadku obciążenie dopuszczalne dla oprawy jest mniejsze niż obciążenie dopuszczalne dla śrub pokrywy górnej.
SKF logo