Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Prędkość robocza

Dopuszczalna prędkość robocza nie jest ograniczana przez oprawę, aczkolwiek wyjątek stanowi użycie uszczelnień takonitowych. Prędkości maksymalne dla uszczelnień takonitowych podano w tabeli 1. Prędkości graniczne dla łożyska znajdziesz w niżej wskazanych informacjach produktowych:
SKF logo