Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Smarowanie

Oprawy SNL serii 30, 31 oraz 32 z uszczelnieniami labiryntowymi lub takonitowymi są przeznaczone do smarowania smarem plastycznym. Przy smarowaniu olejem należy używać opraw z uszczelnieniami olejowymi (→ Oprawy do smarowania olejowego) lub Opraw stojących dzielonych serii SONL.
Wyboru środka smarnego należy dokonać na podstawie warunków pracy łożyska. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale Dobór środka smarnego.

Wstępne wypełnienie smarem plastycznym

O ile nie obowiązują inne wymagania, wolną przestrzeń w łożysku należy wypełnić smarem plastycznym całkowicie, a wolną przestrzeń w oprawie – do 20–40% jej objętości. Wypełnienie w 40% jest wymagane, gdy łożyska muszą być dosmarowywane z boku, natomiast wypełnienie w 20% znajduje zastosowanie przy dosmarowywaniu łożysk przez pierścień zewnętrzny.
Podstawa oprawy ma oznaczenia wskazujące poziom odpowiadający wypełnieniu smarem w 40% (ilustr. 1). W zastosowaniach w silnie zanieczyszczonym środowisku oraz w warunkach niewielkich prędkości, oprawę należy wypełniać w 70–80%. Najskuteczniejszą ochronę przed zanieczyszczeniami zapewnia Rozwiązanie SKF typu „trzy bariery”. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
Ilości odpowiadające wypełnieniu smarem w 20% oraz w 40% podano w tabeli 1. Obowiązują one w odniesieniu do typowego smaru litowego (o gęstości około 0,95 g/cm3). Podane ilości uwzględniają smar do łożyska, lecz nie zawiera się w nich smar wypełniający uszczelnienia. W przypadku łożysk uszczelnionych podane wartości trzeba korygować.
W większości zastosowań wstępne wypełnienie smarem plastycznym zapewnia prawidłowe nasmarowanie łożyska do czasu wymiany smaru dokonywanej w ramach kolejnego planowego przestoju związanego z utrzymaniem ruchu.

Wymiana smaru

Oprawy stojące SNL pozwalają na dosmarowywanie zabudowywanych w nich łożysk i uszczelnień. Wywiercone i nagwintowane są trzy otwory pod smarowniczkę AH 1/8-27 PTF: dwa w pokrywie górnej (jeden pośrodku, drugi przesunięty) oraz jeden w podstawie. W momencie dostawy każdy z tych otworów jest uszczelniony gwintowaną zatyczką.
Wgłębienia odlane w wierzchu pokrywy górnej oprawy wskazują alternatywne miejsca, w których można wywiercić i nagwintować otwory pod smarowniczkę. Dwa wgłębienia po zewnętrznych stronach środkowego podłużnego występu wskazują położenia otworów smarowych dla uszczelnień.

Razem z każdą oprawą dostarczane są następujące elementy:

  • smarowniczka AH 1/8-27 PTF z plastikową osłoną
  • smarowniczka M1 G1/8
  • adapter LAPN 1/8
Adapter pozwala przejść z gwintu 1/8-27 NPSF na G1/4, co umożliwia stosowanie smarownic takich jak SKF MultiPoint.
Dosmarowywanie przez pierścień zewnętrzny
Otworu pośrodku pokrywy lub otworu w podstawie należy używać do dosmarowywania łożysk baryłkowych z cechami konstrukcyjnymi umożliwiającymi dosmarowywanie (rowek i otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym) (ilustr. 2). Podczas wtłaczania smaru plastycznego przez rowek i otwory smarowe należy kręcić wałem. Wąskie łożyska (należące do serii wymiarowych 13 i 22) pracujące jako łożyska swobodne mogą ulegać przemieszczeniu osiowemu, wskutek czego rowek do dosmarowywania nie znajduje się w osi otworu do dosmarowywania w pokrywie górnej oprawy. W ich przypadku przy dosmarowywaniu konieczne jest pilnowanie, żeby łożysko było odpowiednio wyśrodkowane.
Dosmarowywanie z boku

Do dosmarowywania z boku, zazwyczaj koniecznego w przypadku łożysk toroidalnych CARB, używać należy przesuniętego otworu w oprawie (ilustr. 3).

W przypadku łożysk zamontowanych na tulei wciąganej, które trzeba dosmarowywać z boku, smar plastyczny należy wprowadzać od strony przeciwległej do nakrętki łożyskowej.

W przypadku łożysk zamontowanych na końcu wału, które trzeba dosmarowywać z boku, smar plastyczny należy podawać w punkcie położonym najbliżej pokrywy zamykającej.

Otwory wylotowe smaru
Jeśli konieczne jest częste dosmarowywanie, SKF zaleca wyposażenie oprawy w otwory wylotowe smaru (ilustr. 4). Wymiary otworów wylotowych smaru przedstawione są w tabeli 2. Oprawy SNL dostarczane z otworami wylotowymi smaru identyfikuje przyrostek V; przykład: SNL 3134 V.

Smarowanie olejowe

Opraw SNL serii 30, 31 oraz 32 można używać w zastosowaniach, gdzie występują stosunkowo wysokie prędkości, a łożyska są smarowane zanurzeniowo olejem lub poprzez system obiegowego smarowania olejem.

Oprawy muszą być zmodyfikowane, aby możliwe było zabudowanie w nich któregoś z następujących uszczelnień olejowych:

Zalecane poziomy oleju wyszczególniono w następujących materiałach:
Oprawy zmodyfikowane na potrzeby smarowania olejowego nie są dostępne z magazynu. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić dostępność.
SKF logo