Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania z zakresu uszczelnienia

Oprawy stojące SNL serii 30, 31 i 32 są dostępne z różnymi standardowymi rozwiązaniami kwestii uszczelnienia.

Tabela 1 stanowi przegląd cech poszczególnych rozwiązań uszczelnienia oraz ich zdatności do różnych zastosowań. Szczegółowe informacje zawiera poniższy tekst. Zamieszczone w nim informacje należy traktować jedynie jako wytyczne; nie mogą one zastąpić oceny osiągów uszczelnienia w danym zastosowaniu.

Uszczelnienia labiryntowe (TS ..)

Do zastosowań, w których występują duże prędkości lub ekstremalne temperatury, SKF zaleca uszczelnienia labiryntowe (rys. 1). Zamontowane na wale pierścienie labiryntowe tworzą wespół z rowkami pod uszczelnienia w oprawie wielostopniowe uszczelnienie labiryntowe. Dostarczana z pierścieniem wydrążona linka z kauczuku silikonowego unieruchamia pierścień na wale.

Uszczelnienia takonitowe z labiryntem osiowym (TK ..)

Do łożyskowań potrzebnych do pracy w warunkach silnego zanieczyszczenia, wykorzystywanych między innymi w górnictwie, zalecane są uszczelnienia takonitowe (rys. 2), które można napełniać smarem plastycznym. Smar plastyczny polepsza właściwości uszczelniające i trwałość eksploatacyjną uszczelnień.
Na kręcącym się pierścieniu labiryntowym spoczywa pierścień uszczelniający typu V, który uszczelnia względem nieruchomego pierścienia labiryntowego. Dosmarowywać można za pośrednictwem smarowniczki w nieruchomym pierścieniu labiryntowym uszczelnienia.
Przemieszczenie osiowe wału względem oprawy jest ograniczone do ±2 mm w przypadku średnic wału dochodzących do 200 mm oraz do ±4 mm w przypadku większych średnic wału.

Uszczelnienia do smarowania olejowego

Uszczelnienia do systemów zanurzeniowego i obiegowego smarowania olejem (rys. 3) wymagają zmodyfikowanej oprawy, i dlatego są dostarczane razem z oprawami.
Uszczelnienie olejowe składa się z zamocowanej w oprawie części nieruchomej i kręcącego się z wałem pierścienia labiryntowego. Pierścień labiryntowy utrzymują na jego miejscu dwie wydrążone linki z kauczuku silikonowego, przeciwdziałające dodatkowo wyciekaniu oleju (rys. 4).
Oprawy SNL z uszczelnieniami olejowymi mają w oznaczeniu przyrostek TURT w przypadku łożysk baryłkowych oraz TURA w przypadku łożysk toroidalnych CARB. Oznaczenie samego uszczelnienia to TSD .. U.
Do smarowania olejowego nadają się również oprawy SNL przeznaczone na wały o wymiarach calowych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Pokrywy zamykające

Oprawy montowane na końcu wału należy wyposażać w pokrywę zamykającą (rys. 5), która dopasowuje się do rowka osadczego pod element uszczelniający.
Pokrywy zamykające, wytwarzane z żeliwa szarego, zakłada się z wykorzystaniem unieruchamiającej je wydrążonej linki z kauczuku silikonowego. Pokrywy zamykające są dostępne w dwóch wariantach: jeden jest przeznaczony do smarowania smarem plastycznym, a drugi do smarowania olejowego.
Szczegółowe informacje na temat dopuszczalnych długości zakończeń wału zawarto w tabeli 2.
SKF logo