Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Nośność

Oprawy SNLN 30 są przeznaczone do zastosowań, w których obciążenia oddziałują prostopadle do powierzchni podparcia. Gdy oprawa jest podparta na całej powierzchni jej podstawy i kierunek oddziaływania obciążeń jest idealnie prostopadły, wielkość obciążenia jest ograniczona jedynie z powodu nośności łożyska. Jeżeli przewiduje się występowanie obciążeń działających w innych kierunkach albo podparcie oprawy na powierzchni nieobejmującej całej jej podstawy, należy dopilnować, żeby wielkość obciążenia była dopuszczalna w odniesieniu do oprawy, śrub pokrywy i śrub mocujących do podłoża. Jeśli oprawy są narażone na działanie obciążeń cyklicznych lub niewyważenie dynamiczne, należy skontaktować się z działem obsługi technicznej SKF ds. zastosowań.

Obciążenia niszczące i współczynniki bezpieczeństwa

Wartości wytyczne obciążeń niszczących dla opraw wykonanych z żeliwa szarego wyszczególniono w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia. Aby wyznaczyć obciążenie dopuszczalne dla oprawy, trzeba podzielić odpowiednią wartość obciążenia niszczącego przez współczynnik odpowiadający wymogom bezpieczeństwa. W fazie projektowania z reguły stosuje się współczynnik bezpieczeństwa o wartości 6 (→ Nośność). Poziomy obciążenia dopuszczalnego można wykorzystywać tylko pod warunkiem dokręcania śrub pokrywy przynajmniej momentami podanymi w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia.
Podparcie pokrywy na powierzchni nieobejmującej całej podstawy może wiązać się ze zmniejszeniem zdolności do przenoszenia obciążeń oddziałujących prostopadle do powierzchni podparcia. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
W przypadku opraw wykonanych z żeliwa sferoidalnego, wartości podane w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia należy mnożyć przez współczynnik 1,8.
Wartość Pa to osiowe obciążenie niszczące oprawy. Jeżeli zabudowane łożysko jest zamontowane na tulei, należy sprawdzić dopuszczalne obciążenie osiowe tulei.

Dodatkowe podparcie oprawy

Poddawanie oprawy obciążeniom oddziałującym równolegle do powierzchni podparcia może wiązać się z koniecznością przytwierdzenia oprawy do powierzchni podparcia za pomocą kołków ustalających lub zastosowania przeciwdziałającego obciążeniu ogranicznika.
Jeżeli przewiduje się występowanie obciążeń oddziałujących pod kątami z przedziału od 55 do 120° lub obciążeń osiowych przekraczających 5% wartości P180° (→ tablice produktowe dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia), należy przytwierdzić oprawę do powierzchni podparcia za pomocą kołków ustalających lub zastosować przeciwdziałający obciążeniu ogranicznik. Wytrzymałość kołków ustalających lub ogranicznika musi być wystarczająca do przeciwdziałania obciążeniom oddziałującym równolegle do powierzchni podparcia.
Zalecenia dotyczące rozmieszczenia i wielkości otworów pod kołki ustalające są podane w tablicach produktowych.

Nośność śrub pokrywy

Przybliżone granice plastyczności śrub pokrywy podano w tabeli 1. Zawarto w niej także zalecane momenty dokręcenia. Podane wartości odnoszą się do śrub pokrywy klasy 8.8, dostarczanych razem z oprawami SNLN 30 wykonanymi z żeliwa szarego. Wykonane z żeliwa sferoidalnego oprawy SSNLND są dostarczane ze śrubami pokrywy klasy 10.9. W przypadku takich śrub pokrywy wartości podane w tablicy produktowej należy mnożyć przez współczynnik 1,4.
Gdy do wyznaczenia obciążenia dopuszczalnego dla opraw SNLN 30 z żeliwa szarego stosuje się współczynnik bezpieczeństwa o wartości 6, uwzględnienie śrub pokrywy nie jest konieczne. W takim przypadku obciążenie dopuszczalne w odniesieniu do oprawy jest mniejsze niż to znajdujące zastosowanie do śrub pokrywy.
SKF logo