Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Temperatura pracy

Dopuszczalną temperaturę pracy ograniczają przede wszystkim uszczelnienia (tabela 1) i znajdujący się w łożysku środek smarny. Temperatury graniczne dla łożysk i środków smarnych SKF są podane w odpowiednich informacjach na temat produktów.
Materiał oprawy nie nakłada dodatkowych ograniczeń temperaturowych – z wyjątkiem zastosowań w bardzo niskich temperaturach, gdzie istotnym czynnikiem może być odporność na uderzenia.
Powłoka malarska oprawy wytrzymuje temperatury materiału dochodzące do +80°C (+175°F) oraz temperatury otoczenia do +100°C (+210°F).
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
SKF logo