Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń dla uszczelnień

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla uszczelnień do opraw SNLN 30.

Basic bearing designation system

Przykłady

TSN 228 L
gdzieTSN =
228 =
L =


TNF 3048
gdzieTNF =
3048 =

Dostępne opcje

Test Designation 1
Seria
TSN
Uszczelnienie do opraw stojących SNLN 30
TNF
Uszczelnienie takonitowe z labiryntem osiowym do pracy w wymagających warunkach
do opraw w rozmiarach od 3034 do 3056

Test Designation 2
Wskazanie rozmiaru
30(00)Do opraw w rozmiarach od 3024 do 3056,
do łożysk montowanych na tulei wciąganej
2(00)Do opraw w rozmiarach od 3024 do 3032,
do łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia
30(00)/...Do opraw w rozmiarach od 3034 do 3056,
do łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia

Test Designation 2Rodzaj uszczelnienia
A1)Pierścień uszczelniający typu V
C1)Uszczelnienie filcowe
CB1)Uszczelnienie filcowe do pracy w wysokich temperaturach
L1) Uszczelnienie czterowargowe
SUszczelnienie labiryntowe
NB1)Uszczelnienie takonitowe do pracy w wymagających warunkach,
z labiryntem osiowym i pierścieniem uszczelniającym typu V
NC1)Uszczelnienie takonitowe do pracy w wymagających warunkach, z labiryntem osiowym
ND1)Uszczelnienie takonitowe do pracy w wymagających warunkach,
z labiryntem promieniowym i pierścieniem uszczelniającym typu V
  1. 1)Do opraw w rozmiarach od 3024 do 3032
SKF logo