Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Smarowanie

Oprawy stojące SNLN 30 z uszczelnieniami standardowymi są przeznaczone do smarowania smarem plastycznym.
Wyboru środka smarnego należy dokonać na podstawie warunków pracy łożyska. Więcej informacji na ten temat, patrz Dobór środka smarnego.

Wstępne wypełnienie smarem plastycznym

O ile nie obowiązują inne wymagania, wolną przestrzeń w łożysku należy wypełnić smarem plastycznym całkowicie, a wolną przestrzeń w oprawie – do 20–40% jej objętości. Wypełnienie w 40% jest wymagane, gdy łożyska muszą być dosmarowywane z boku, natomiast wypełnienie w 20% znajduje zastosowanie przy dosmarowywaniu łożysk przez pierścień zewnętrzny.
W zastosowaniach w silnie zanieczyszczonym środowisku oraz w warunkach niewielkich prędkości, oprawę należy wypełniać w 70–80%. Najskuteczniejszą ochronę przed zanieczyszczeniami zapewnia Rozwiązanie SKF typu "trzy bariery". Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
Ilości odpowiadające wypełnieniu smarem w 20% oraz w 40% podano w tabeli 1. Obowiązują one w odniesieniu do typowego smaru litowego (o gęstości około 0,95 g/cm3). Ilości te uwzględniają smar plastyczny potrzebny do nasmarowania łożyska oraz uszczelnień czterowargowych albo uszczelniających podkładek pierścieni typu V. Nie uwzględniają one smaru potrzebnego do wypełniania uszczelnień labiryntowych ani uszczelnień takonitowych do pracy w wymagających warunkach. W przypadku łożysk uszczelnionych podane wartości trzeba korygować.
W większości zastosowań, wstępne wypełnienie smarem plastycznym zapewnia prawidłowe nasmarowanie łożyska do czasu wymiany smaru dokonywanej w ramach kolejnego planowego przestoju związanego z utrzymaniem ruchu.

Wymiana smaru

Oprawy stojące SNLN 30 pozwalają na dosmarowywanie zabudowywanych w nich łożysk i uszczelnień (ilustr. 1ilustr. 2).
  • Oprawy SNLN 30 mają dwa otwory wywiercone i nagwintowane w celu zamontowania smarowniczki AH 1/8-27 PTF. W nowym egzemplarzu oprawy otwory te są zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Zaślepki te trzeba zastąpić smarowniczką i gwintowaną zaślepką, dostarczonymi razem z oprawą.
  • Na wypadek potrzeby użycia większej smarowniczki albo innego wyposażenia dostępna jest przejściówka do gwintu G 1/4 (→ Akcesoria).
  • Wgłębienia odlane na powierzchni górnej pokrywy oprawy wskazują alternatywne miejsca, w których można wywiercić i nagwintować otwory pod smarowniczkę, która posłuży do dosmarowywania łożyska lub uszczelnienia.
Dosmarowywanie przez pierścień zewnętrzny
Otworu pośrodku pokrywy należy używać do dosmarowywania łożysk baryłkowych z cechami konstrukcyjnymi umożliwiającymi dosmarowywanie (rowek i otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym) (ilustr. 3). Podczas wtłaczania smaru plastycznego przez rowek i otwory smarowe, należy kręcić wałem.
Dosmarowywanie z boku

Do dosmarowywania z boku, zazwyczaj koniecznego w przypadku łożysk toroidalnych CARB, używać należy przesuniętego otworu w oprawie. Oprawy SNLN 30 w rozmiarach od 3024 do 3038 mają wbudowany kołnierz, który prowadzi smar plastyczny ze smarowniczki bezpośrednio do elementów tocznych (ilustr. 4).

W przypadku łożysk zamontowanych na tulei wciąganej, które trzeba dosmarowywać z boku, smar plastyczny należy wprowadzać od strony przeciwległej do nakrętki łożyskowej.

W przypadku łożysk zamontowanych na końcu wału, które trzeba dosmarowywać z boku, smar plastyczny należy podawać w punkcie położonym najbliżej pokrywy zamykającej.

Dosmarowywanie z boku opraw z pierścieniami uszczelniającymi typu V

Dosmarowywanie z boku łożyska zabudowanego w oprawie z pierścieniami uszczelniającymi typu V wymaga zamontowania wewnątrz oprawy – po stronie, z której podawany ma być smar – dodatkowego pierścienia uszczelniającego typu V (ilustr. 5). To wymusi przechodzenie smaru plastycznego przez łożysko i wyjście z oprawy po przeciwległej stronie.

SKF może dostarczyć odpowiedni pierścień uszczelniający typu V w zestawie z płytką przeciwrozbryzgową, która wpasowuje się w rowek osadczy pod element uszczelniający i osłania nieco więcej niż górną połowę oprawy. Zestawy, dostępne w wersjach odpowiednich do rozmiarów od 3024 do 3032, noszą oznaczenie serii ASNA, po którym następują kolejno kod rozmiaru oprawy i przyrostek V; na przykład ASNA 3024 V.

Otwory wylotowe smaru

Gdy stosuje się uszczelnienia czterowargowe (TSN .. L) albo uszczelnienia filcowe (TSN .. C), smar plastyczny nie może wydostawać się przez uszczelnienia. Jeżeli wymagane jest dosmarowywanie, oprawa musi mieć w takim przypadku otwór wylotowy smaru.

Oprawy SNLN 30 mogą być dostarczane w wersji z otworem wylotowym smaru (z przyrostkiem V w oznaczeniu). Otwór wylotowy smaru można w oprawie wywiercić według wymiarów podanych w tabeli 2.

SKF logo