Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż

Oprawy SNLN 30 należy montować w prawidłowy sposób: za pomocą odpowiednich narzędzi oraz nowoczesnymi metodami montażu mechanicznego. Ponadto wszystkie powiązane elementy muszą spełniać określone wymagania podstawowe (→ Wymagania dotyczące powierzchni podparcia na wale i w oprawie).
Instrukcje montażu dotyczące poszczególnych opraw są dostarczane w opakowaniach uszczelnień; wyjątek od tej reguły stanowią oprawy w rozmiarach od 3024 do 3032 wyposażone w uszczelnienia serii TSN 2(00). W przypadku takich zestawień opraw z uszczelnieniami, instrukcje montażu trzeba zamawiać osobno. Informacje na temat montażu łożysk tocznych znaleźć można w publikacji "SKF Poradnik Obsługi Technicznej Łożysk" oraz na stronie internetowej skf.com/mount.

Wymagania dotyczące momentu dokręcenia

Śruby pokrywy należy dokręcać momentami podanymi w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia. Informacje na temat śrub mocujących zawiera rozdział Zalecenia dotyczące śrub mocujących.

Przytwierdzanie oprawy kołkami lub jej podpieranie

W pewnych warunkach obciążenia konieczne może być przytwierdzenie oprawy do powierzchni podparcia za pomocą kołków ustalających albo zastosowanie ogranicznika przeciwdziałającego obciążeniom oddziałującym równolegle do powierzchni podparcia oprawy (→ Dodatkowe podparcie oprawy).
Zalecenia dotyczące rozmieszczenia i wielkości otworów pod kołki ustalające są podane w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia. Wgłębienia odlane w podstawie oprawy wskazują zalecane położenia.
SKF logo