Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Sposoby uszczelniania

Oprawy stojące SNLN 30 są dostępne w wersjach wykorzystujących różne standardowe rozwiązania z zakresu uszczelnienia.
O tym, które sposoby uszczelnienia można zastosować, decyduje rozmiar oprawy. Tabela 1 przedstawia przegląd cech poszczególnych rozwiązań z zakresu uszczelnienia oraz ich przydatności do różnych zastosowań. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych sposobów uszczelniania należy traktować jedynie jako wytyczne; nie mogą one zastąpić testów uszczelnienia w określonej aplikacji.

Uszczelnienia czterowargowe (TSN .. L)

Uszczelnienia czterowargowe (ilustr. 1) zastąpiły stosowane wcześniej uszczelnienia dwuwargowe (TSN .. G). Nowe uszczelnienia są w porównaniu z dwuwargowymi skuteczniejsze. Generują też niższe tarcie, co pozwala na stosowanie większych prędkości wału. Uszczelnienia czterowargowe, dzielone promieniowo, są łatwe do montażu.
Cechy konstrukcyjne i przydatność uszczelnień czterowargowych zostały podane w tabeli 1.

Pierścienie uszczelniające typu V (TSN .. A)

Pierścień uszczelniający typu V (ilustr. 2) składa się z pierścienia o przekroju w kształcie litery V oraz uszczelniającej podkładki z blachy stalowej z przywulkanizowaną gumową wargą. Wykonana z kauczuku warga wpasowuje się w rowek osadczy pod element uszczelniający w oprawie. Podkładka jest zabezpieczona przed korozją.
Pierścienie uszczelniające typu V wytrzymują prędkości obwodowe do 7 m/s. Stosowanie prędkości obwodowych z zakresu od 7 do 12 m/s wymaga osiowego ustalania tych pierścieni na wale. Przy prędkościach przekraczających 12 m/s potrzebny jest pierścień podporowy zapobiegający unoszeniu się uszczelnienia. Zalecane wymiary odpowiednich pierścieni podporowych do ustalania osiowego i promieniowego podano w tabeli 2.
Dopuszczalna niewspółosiowość kątowa uszczelnień wynosi 1,5° w przypadku wałów o średnicy poniżej 150 mm oraz 1° w przypadku większych wałów. Przemieszczenie osiowe wału względem oprawy jest ograniczone do ±1,5 mm.
W układach montowanych na wałach pionowych, pierścień uszczelniający typu V uszczelnienia położonego niżej należy montować wewnątrz oprawy.
Cechy konstrukcyjne i przydatność pierścieni uszczelniających typu V zostały podane w tabeli 1.

Uszczelnienia filcowe (TSN .. C)

Uszczelnienia filcowe (ilustr. 3) są proste i skuteczne. Przy prędkościach obwodowych powyżej 4 m/s między filcem i wałem powstaje niewielka szczelina, czyniąca z uszczelnienia stykowego uszczelnienie bezstykowe typu szczelinowego.
Cechy konstrukcyjne i przydatność uszczelnień filcowych zostały podane w tabeli 1.

Uszczelnienia labiryntowe (TSN .. S)

Do zastosowań, w których występują wysokie prędkości lub ekstremalne temperatury, SKF zaleca uszczelnienia labiryntowe. Zamontowane na wale pierścienie labiryntowe (ilustr. 4) tworzą wielostopniowe uszczelnienie labiryntowe razem z rowkami osadczymi pod element uszczelniający w oprawie. Dostarczane z pierścieniami rurki z kauczuku silikonowego unieruchamiają pierścienie na wale.
Cechy konstrukcyjne i przydatność uszczelnień labiryntowych zostały podane w tabeli 1.

Uszczelnienia takonitowe do pracy w trudnych warunkach (TSN .. ND, TNF ..)

Do łożyskowań, które muszą działać w warunkach silnego zanieczyszczenia, takich jak spotykane w górnictwie, zalecane są uszczelnienia takonitowe do pracy w wymagających warunkach, które można napełniać smarem plastycznym. Smar plastyczny polepsza właściwości uszczelniające i trwałość eksploatacyjną uszczelnień. Uszczelnienia takonitowe do pracy w wymagających warunkach są uszczelnieniami labiryntowymi połączonymi z pierścieniem uszczelniającym typu V. Pierścień labiryntowy jest lity, natomiast główny korpus uszczelnienia ma budowę dzieloną.
W oprawach SNLN 30 w rozmiarach od 3024 do 3032 stosowane są uszczelnienia takonitowe z labiryntem promieniowym (ilustr. 5). Do opraw SNLN 30 w rozmiarach od 3034 do 3056 przeznaczone są lite uszczelnienia takonitowe z labiryntem osiowym (ilustr. 6). W obu przypadkach możliwe jest dosmarowywanie za pośrednictwem smarowniczki w głównym korpusie uszczelnienia.
Przemieszczenie osiowe wału względem oprawy jest ograniczone do ±1,5 mm w przypadku średnic wału z przedziału od 110 do 150 mm, do ±2 mm w przypadku średnic wału z przedziału od 160 do 200 mm oraz do ±4 mm w przypadku większych średnic wału.
Cechy konstrukcyjne i przydatność uszczelnień takonitowych przeznaczonych do pracy w wymagających warunkach zostały podane w tabeli 1.

Pokrywy zamykające (ASNH .., ETS ..)

Oprawy montowane na końcu wału trzeba wyposażać w pokrywę zamykającą, która wpasowuje się w rowek osadczy pod element uszczelniający w oprawie.
Pokrywy zamykające odpowiednie do opraw w rozmiarach od 3024 do 3032 wykonuje się z tworzywa sztucznego (ilustr. 7). Nadają się one do pracy w temperaturach od –40 do +110°C (od –40 do +230°F). W zastosowaniach, gdzie temperatury przekraczają +110°C (+230°F), używać należy stalowych pokryw zamykających. Taką pokrywę można wyciąć z blachy stalowej i umieścić w rowku osadczym pod element uszczelniający, unieruchamiając ją za pomocą rurki z kauczuku silikonowego.
Pokrywy zamykające odpowiednie do opraw w rozmiarach od 3034 do 3056 wykonuje się z żeliwa szarego (ilustr. 8). Nadają się one do pracy w temperaturach od –50 do +200°C (od –60 do +390°F). Umieszcza się je w rowku osadczym pod element uszczelniający w oprawie, razem z rurką z kauczuku silikonowego.
Cechy konstrukcyjne i przydatność pokryw zamykających zostały podane w tabeli 1.
Szczegółowe informacje na temat dopuszczalnych długości zakończeń wału podano w tabeli 3.
SKF logo