Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Nośność

Oprawy SONL są przeznaczone do zastosowań, w których obciążenia działają prostopadle do powierzchni podparcia. Oprawy te należy w każdym przypadku podpierać na całej powierzchni podstawy. Dopuszczalna wielkość obciążeń działających w kierunku podstawy jest ograniczana tylko przez łożysko. Jeżeli przewiduje się występowanie obciążeń działających w innych kierunkach, należy dopilnować, żeby wielkość obciążenia była dopuszczalna w odniesieniu do oprawy, śrub pokrywy górnej i śrub mocujących. Jeśli oprawy są narażone na działanie obciążeń cyklicznych lub niewyważenie dynamiczne, należy skontaktować się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Obciążenia niszczące i współczynniki bezpieczeństwa

Wartości wytyczne obciążeń niszczących P dla opraw wykonanych z żeliwa szarego wyszczególniono w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia. Aby wyznaczyć obciążenie dopuszczalne dla oprawy, trzeba podzielić odpowiednią wartość obciążenia niszczącego przez współczynnik odpowiadający wymogom bezpieczeństwa. Na etapie projektowania z reguły stosuje się współczynnik bezpieczeństwa o wartości 6 (→ Nośność). Poziomy obciążenia dopuszczalnego można wykorzystywać tylko pod warunkiem dokręcania śrub pokrywy przynajmniej momentami podanymi w tabeli 1. Wartość Pa to osiowe obciążenie niszczące oprawy. Jeżeli zabudowane łożysko jest zamontowane na tulei, należy sprawdzić dopuszczalne obciążenie osiowe tulei.
W przypadku opraw wykonanych z żeliwa sferoidalnego wartości podane w tabeli 1 należy mnożyć przez współczynnik 1,8.

Dodatkowe podparcie oprawy

Jeżeli przewiduje się występowanie obciążeń działających pod kątami z przedziału od 55 do 120° lub obciążeń osiowych przekraczających 5% wartości P180° (tablice produktowe dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia), należy przytwierdzić oprawę do powierzchni podparcia za pomocą kołków ustalających lub zastosować przeciwdziałający obciążeniu ogranicznik. Wytrzymałość kołków ustalających lub ogranicznika musi być wystarczająca do przeciwdziałania obciążeniom działającym równolegle do powierzchni podparcia.
Zalecenia dotyczące rozmieszczenia i wielkości otworów pod kołki ustalające zawarto w tabeli 2.

Nośność śrub pokrywy

Przybliżone granice plastyczności dla czterech śrub pokrywy górnej podano w tabeli 3. Podane wartości odnoszą się do śrub pokrywy klasy 8.8, dostarczanych razem z oprawami SONL.
SKF logo