Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Wymagania dotyczące wału

W odniesieniu do łożysk montowanych na tulei wciąganej, zalecaną klasą tolerancji wału jest h9. Tolerancja walcowości IT5/2 jest wystarczająca. Te same wymagania dotyczą miejsc osadzenia tulei wału uszczelnienia labiryntowego.
W przypadku łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia na wale stopniowanym (ilustr. 1), należy kierować się wytycznymi dotyczącymi miejsca osadzenia łożyska zawartymi w katalogu łożysk tocznych SKF. Otwór tulei wału wewnętrznego uszczelnienia labiryntowego spełnia wymagania dla klasy tolerancji F7 i pasuje do miejsc osadzenia łożyska obrabianych odpowiednio do typowych tolerancji. Otwór tulei wału zewnętrznego uszczelnienia labiryntowego spełnia wymagania dla klasy tolerancji H7 i pasuje do wałów obrabianych odpowiednio do klasy tolerancji h9.
W przypadku łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia na wale gładkim, otwór tulei wału uszczelnień labiryntowych spełnia wymagania dla klasy tolerancji F7 i pasuje do miejsc osadzenia łożyska obrabianych odpowiednio do typowych tolerancji.
SKF logo