Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Typowe zestawienia wału z łożyskiem

Oprawy stojące SONL są odpowiednie do różnych zestawień wału z łożyskiem:
Wał gładki z łożyskiem zamontowanym na tulei wciąganej
W odniesieniu do takiego układu (ilustr. 1) oprawy, odpowiednie części oraz wymiary wyszczególniono w tablicy produktowej.
Wał stopniowany z łożyskiem zamontowanym na walcowej powierzchni osadzenia

W odniesieniu do takiego układu (ilustr. 2) oprawy, odpowiednie części oraz wymiary wyszczególniono w tablicy produktowej.

Łożysko jest ustalane osiowo przez wewnętrzną tuleję wału uszczelnienia labiryntowego, przylegającą do występu oporowego na wale, oraz przez zewnętrzną tuleję wału uszczelnienia labiryntowego, unieruchamianą przez inny element (niewchodzący w zakres dostawy SKF). Średnica zewnętrzna tego elementu musi być co najmniej równa średnicy zewnętrznej tulei.

Wał gładki z łożyskiem zamontowanym na walcowej powierzchni osadzenia
W takim układzie (ilustr. 3) do oprawy SONL użyty musi zostać zestaw uszczelnienia /VZ643. Łożysko i tuleje wału uszczelnienia labiryntowego muszą zostać ustalone osiowo w obu kierunkach przy pomocy innych elementów (niewchodzących w zakres dostawy SKF) na wale.
SKF logo