Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Smarowanie

Oprawy stojące SONL są przeznaczone do smarowania łożysk dwoma metodami:

  • smarowanie olejowe zanurzeniowe z wykorzystaniem pierścienia rozprowadzającego
  • smarowanie olejowe obiegowe
Wyboru środka smarnego należy dokonać na podstawie warunków pracy łożyska. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale Dobór środka smarnego.

Smarowanie zanurzeniowe olejem z wykorzystaniem pierścienia rozprowadzającego

Smarowanie zanurzeniowe olejem z wykorzystaniem pierścienia rozprowadzającego stosuje się zwykle do opraw SONL (ilustr. 1). Zapewnia ono równomierny dopływ środka smarnego do łożyska.
Ta metoda smarowania olejowego wykorzystuje pierścień zwieszający się luźno z tulei wału uszczelnienia labiryntowego z jednej strony łożyska. Pierścień ten sięga głęboko do zbiornika oleju w dolnej połówce oprawy. Gdy wał się obraca, pierścień kręci się wraz z nim, pobierając olej z komory olejowej i przenosząc go do rynienki olejowej. W dalszej kolejności olej przepływa przez łożysko i z powrotem do komory olejowej.
Na przestrzeni pięćdziesięciu lat stosowania tej metody smarowania nie odnotowano ani jednego przypadku zużycia w miejscu styku pierścienia z jego miejscem osadzenia na tulei wału uszczelnienia labiryntowego – bez względu na wymiary wału czy występujące w poszczególnych zastosowaniach prędkości.
Ilości oleju

Oprawy należy wypełniać olejem z zastosowaniem zalecanych ilości, podanych w tabeli 1. Właściwy poziom oleju wskazują oznaczenia widniejące po wewnętrznej stronie podstawy oprawy oraz na wskaźniku poziomu oleju. Aby unikać wycieków, nie należy przekraczać zalecanego poziomu oleju. Pierścień rozprowadzający olej zapewnia szeroki zakres między maksymalnym i minimalnym poziomem oleju. Przekłada się to na odpowiednio długie okresy do uzupełnienia lub wymiany oleju.

Poziom minimalny i maksymalny wskazywane na wskaźniku poziomu oleju odnoszą się do stanu spoczynku (warunków zatrzymania). Poziom oleju może spaść w trakcie pracy i waha się szczególnie znacznie w okresie rozruchu. Uzupełniając olej w trakcie pracy, należy utrzymywać poziom oleju 5 mm poniżej oznaczenia maksimum.

Środki ostrożności dotyczące zatrzymania maszyn

Przed przystąpieniem do rozruchu, olej należy uzupełnić do poziomu maksimum według wskaźnika poziomu oleju. Jest to szczególnie istotne, jeśli końca dobiega długotrwały okres wyłączenia maszyny z ruchu – dla wyeliminowania ewentualności pracy łożyska na sucho (bez nasmarowania) do momentu doprowadzenia wystarczającej ilości środka smarnego przez pierścień rozprowadzający olej.

W przypadku krótszych okresów wyłączenia maszyny z ruchu, w komorze olejowej i w łożysku pozostaje ilość oleju wystarczająca do smarowania w trakcie rozruchu.

Zatyczki magnetyczne
W skład każdego zestawu uszczelnienia wchodzi zatyczka magnetyczna. Zatyczkę można zamontować w jednym z otworów wylotowych oleju w podstawie oprawy. Zatyczka przyciąga znajdujące się w oleju zanieczyszczenia metalowe, co przekłada się na poprawę trwałości eksploatacyjnej łożyska.
Specjalny pierścień rozprowadzający olej przeznaczony na wały ze sprzęgłami elektromagnetycznymi
Jeśli w oprawie SONL podpierany ma być wał ze sprzęgłem elektromagnetycznym, standardowy stalowy pierścień rozprowadzający olej trzeba zastąpić pierścieniem mosiężnym (GH-TSO ...-.../MB). Odpowiednie pierścienie mosiężne wymieniono w tabeli 2.
Rurki do chłodzenia oleju

W zastosowaniach wysokotemperaturowych, gdzie używa się pierścienia rozprowadzającego olej, instalować należy pomocnicze rurki do chłodzenia oleju (ilustr. 2). Wykorzystują one wodę, którą trzeba doprowadzać za pośrednictwem zewnętrznej instalacji, do chłodzenia oleju w oprawie. Ciśnienie czynnika chłodzącego nie powinno przekraczać 4 barów.

Rurki do chłodzenia oleju są dostępne w różnych rozmiarach (tabela 3). Przez otwory wylotowe oleju w podstawie oprawy zainstalować można jedną lub dwie rurki do chłodzenia oleju, odpowiednio do potrzeb. Szczegółowe instrukcje dotyczące montażu są dołączone do każdego produktu.

Rurki do chłodzenia oleju identyfikuje oznaczenie podstawowe AVA-0001, po którym następuje wskazanie rozmiaru; przykład: AVA-0001/3.

Wyloty oleju
Nagwintowane otwory w podstawie oprawy, których nie zajmują wskaźnik poziomu oleju ani rurki do chłodzenia, można wykorzystywać jako wyloty oleju.

Systemy obiegowego smarowania olejem

Systemy obiegowego smarowania olejem są na ogół preferowane w zastosowaniach, gdzie duże prędkości generują nadmiar ciepła lub gdzie występują wysokie temperatury otoczenia. W przypadku tej metody smarowania, nie należy używać pierścienia rozprowadzającego olej, a wskaźnik poziomu oleju jest niepotrzebny.
System obiegowego smarowania olejem obejmuje zazwyczaj przewody zasilające podłączone do pokrywy górnej oprawy oraz przewody spustowe dołączone do podstawy (ilustr. 3). Obieg wywołuje zwykle pompa. Olej, który przepłynął przez łożysko, opuszcza oprawę i podąża do zbiornika. Przed zawróceniem do oprawy jest on filtrowany i w razie potrzeby chłodzony. Prawidłowe filtrowanie i chłodzenie oleju jest istotne dla utrzymywania trwałości eksploatacyjnej łożysk i oleju – i może przyczyniać się do poprawy osiągów eksploatacyjnych maszyn oraz do obniżania ponoszonych kosztów.
SKF oferuje różne standardowe rozwiązania dla systemów obiegowego smarowania olejem. Do mniejszych systemów, obejmujących przykładowo jeden lub dwa wentylatory albo jedną lub dwie pompy, dostępny jest zespół obiegu oleju SM-100. Do większych systemów dostępne jest rozwiązanie SKF Flowline.
Odpowiednie wymiary przyłączeniowe dla podłączenia systemu obiegowego smarowania olejem do oprawy SONL podano w tabeli 4.
Obiegowe smarowanie olejem łożysk baryłkowych

Oprawy SONL mają w pokrywie górnej dwa nagwintowane otwory, które mogą służyć za wloty oleju. Otworu pośrodku pokrywy należy używać do smarowania łożysk baryłkowych z cechami konstrukcyjnymi umożliwiającymi dosmarowywanie (rowkiem i otworami smarowymi w pierścieniu zewnętrznym).

W podstawie oprawy są cztery nagwintowane otwory, które mogą służyć za wyloty oleju.

Obiegowe smarowanie olejem łożysk CARB i łożysk kulkowych wahliwych

W kontekście systemu obiegowego smarowania olejem, łożyska toroidalne CARB i łożyska kulkowe wahliwe, które dosmarowuje się z boku, wymagają konstrukcji innej niż w przypadku łożysk baryłkowych, umożliwiającej przepływ oleju przez łożyska. Z tego względu, do takich zastosowań zalecane są oprawy SONL z przyrostkiem RA w oznaczeniu (→ Oprawy do obiegowego smarowania olejem).

Oprawy SONL .. RA mają w pokrywie górnej dwa nagwintowane otwory, które mogą służyć za wloty oleju. W przypadku łożysk toroidalnych CARB i łożysk kulkowych wahliwych należy zawsze używać przesuniętego otworu wlotowego oleju w pokrywie oprawy oraz dwóch otworów wylotowych oleju po przeciwległej stronie oprawy – ma to na celu stworzenie warunków, żeby olej musiał przepłynąć przez łożysko i aby przepustowość wylotowa była wystarczająca.

SKF logo