Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż

Oprawy stojące SONL należy montować w prawidłowy sposób: za pomocą odpowiednich narzędzi oraz nowoczesnymi metodami montażu mechanicznego. Ponadto wszystkie powiązane elementy muszą spełniać określone wymagania podstawowe (→ Wymagania dotyczące powierzchni podparcia na wale i w oprawie).
Instrukcje montażu poszczególnych opraw są dostarczane w zestawach uszczelnienia. Informacje na temat montażu łożysk tocznych znaleźć można w publikacji „SKF Poradnik Obsługi Technicznej Łożysk" oraz na stronie internetowej skf.com/mount.

Wymagania dotyczące momentu dokręcenia

Śruby pokrywy górnej należy dokręcać momentami podanymi w tabeli 1. Informacje na temat śrub mocujących zawiera rozdział Zalecenia dotyczące śrub mocujących.

Przytwierdzanie kołkami lub podparcie oprawy

W pewnych warunkach obciążenia konieczne może być przytwierdzenie oprawy do powierzchni podparcia za pomocą kołków ustalających albo zastosowanie ogranicznika przeciwdziałającego obciążeniom działającym równolegle do powierzchni podparcia oprawy (→ Dodatkowe podparcie oprawy).
Zalecenia dotyczące rozmieszczenia i wielkości otworów pod kołki ustalające zawarto w tabeli 2. Wgłębienia odlane w podstawie oprawy wskazują zalecane położenia.
SKF logo