Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Sposoby uszczelniania

Oprawy SONL są wyposażone w bezstykowe uszczelnienia labiryntowe (ilustr. 1). Uszczelnienia te zatrzymują olej smarny i zarazem zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza oprawy. Efekt zatrzymywania oleju wzmagają oddzielacze oleju, kierujące olej przepływający przez labirynt z powrotem do zbiornika oleju. Tabela 1 stanowi przegląd cech poszczególnych uszczelnień oraz ich przydatności do różnych zastosowań. Zamieszczone informacje należy traktować jedynie jako wytyczne; nie mogą one zastąpić testów uszczelnienia w określonej aplikacji.
Uszczelnienie labiryntowe składa się z tulei wału oraz pierścienia labiryntowego, tworzących wielostopniowy labirynt. Tuleja jest na wale pasowana luźno, podczas gdy pierścień labiryntowy pozostaje nieruchomy, zamocowany w oprawie pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym (o-ringiem). Jedna tuleja wału ma rowek, którego zadaniem jest prowadzenie pierścienia rozprowadzającego olej.

Tuleję tę można unieruchamiać na wale różnymi sposobami:

 • Tuleje na wał do łożysk montowanych na tulei wciąganej (TSO 5..) mocuje się wkrętami dociskowymi (mocującymi).
 • Tuleje na wał do łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia (TSO 2..) trzeba mocować na wale pierścieniem pośrednim, płytą oporową bądź podobnym elementem (artykuły te nie wchodzą w zakres dostaw SKF). Detale mocowania wyszczególniono w tablicy produktowej.

Zestawy uszczelnienia

Uszczelnienia do opraw SONL są dostarczane w postaci zestawów i muszą być zamawiane osobno.
W skład zestawów uszczelnienia do opraw na wał przelotowy, noszących oznaczenie TSO (ilustr. 2), wchodzą:
 • 2 pierścienie labiryntowe z pierścieniami uszczelniającymi o przekroju okrągłym (o-ringami)
 • 2 tuleje wału, jedna z nich do pierścienia rozprowadzającego olej
 • 1 pierścień rozprowadzający olej
 • 1 wskaźnik poziomu oleju
 • 1 zatyczka magnetyczna
 • instrukcje montażu
W skład zestawów uszczelnienia do opraw na zakończenie wału, noszących oznaczenie TSO .. A (ilustr. 3), wchodzą:
 • 1 pierścień labiryntowy z pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym (o-ringiem)
 • 1 tuleja wału
 • 1 pokrywa zamykająca z pierścieniami uszczelniającymi o przekroju okrągłym (o-ringami)
 • 1 pierścień rozprowadzający olej
 • 1 wskaźnik poziomu oleju
 • 1 zatyczka magnetyczna
 • instrukcje montażu
Zarówno wskaźnik poziomu oleju, jak i pierścień rozprowadzający olej może zostać dostarczony osobno.
Do łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia na wale gładkim stosować trzeba zestaw o oznaczeniu TSO 2../VZ643. W skład tego zestawu wchodzą dwie tuleje wału o identycznej średnicy otworu.

Pokrywy zamykające

Oprawy montowane na końcu wału należy wyposażać w pokrywę zamykającą, która wchodzi w rowek osadczy pod element uszczelniający w oprawie (ilustr. 4).
Pokrywy zamykające, wytwarzane z żeliwa szarego, zakłada się z wykorzystaniem unieruchamiających je dwóch pierścieni uszczelniających o przekroju okrągłym (o-ringów).
Dopuszczalne długości zakończenia wału wyszczególniono w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia.
Pokrywy zamykające wchodzą w skład zestawu uszczelnienia TSO .. A, przy czym można je także zamawiać osobno.

Uszczelnienia do wysokich temperatur

SKF oferuje również rozwiązania z zakresu uszczelnienia przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
SKF logo