Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zalecenia dotyczące śrub mocujących

W typowych zastosowaniach można stosować śruby z łbem sześciokątnym klasy 8.8 zgodne z wymaganiami normy ISO 4014:2011 wraz z podkładkami zgodnymi z wymaganiami normy ISO 7089:2000 lub 7090:2000. Jeżeli przewiduje się występowanie obciążeń oddziałujących nieprostopadle do podstawy, konieczne może być użycie śrub o większej wytrzymałości, klasy 10.9.
Oprawy SKF wytrzymują obciążenia wynikające z dokręcenia śrub mocujących momentem zalecanym przez producentów śrub (tabela 1). Wartości te obowiązują w odniesieniu do gwintów naoliwionych, lecz niepoddanych żadnej innej obróbce powierzchni. SKF nie może zaręczyć, że dokręcenie zalecanym momentem zapewni wystarczające zamocowanie. Należy dopilnować, żeby śruby mocujące, ograniczniki oraz powierzchnia podparcia były wystarczająco wytrzymałe do przyjmowania wszystkich występujących obciążeń.
SKF logo