Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Smarowanie

Oprawy FSDR .. K są przeznaczone do smarowania smarem plastycznym. Wyboru środka smarnego należy dokonać na podstawie warunków pracy łożyska. Więcej informacji na ten temat, patrz Dobór środka smarnego.

Wstępne wypełnienie smarem plastycznym

O ile nie obowiązują inne wymagania, wolną przestrzeń w łożysku oraz luki w uszczelnieniach labiryntowych należy wypełnić smarem plastycznym całkowicie. Powierzchnie współpracujące uszczelnień trzeba starannie nasmarować. Do oprawy nie jest potrzebny dodatkowy smar.
W trakcie rozruchu należy przez trzydzieści minut podawać do łożyska dodatkowy smar – zwykle w ilości od 20 do 60 kg, zależnie od rozmiaru łożyska – przez pierścieniowy rowek i otwory smarowe w pierścieniu zewnętrznym łożyska.
Szczegółowe informacje na temat wstępnego wypełnienia smarem plastycznym zawarto w instrukcjach montażu, dostępnych na życzenie.

Wymiana smaru

Łożyska baryłkowe zabudowywane w oprawach FSDR .. K można dosmarowywać za pośrednictwem dwóch wywierconych i nagwintowanych otworów G3/8 w podstawie oprawy (ilustr. 1). SKF zaleca korzystanie z systemu smarowania automatycznego, takiego jak zespół pompy SKF MultiLube.
Instrukcje dotyczące dosmarowywania (będące częścią instrukcji montażu dotyczących opraw) są dostępne na życzenie.

Dosmarowywanie uszczelnień

Oprawy FSDR .. K z jednym pierścieniem typu V z każdej strony mają dwa wywiercone i nagwintowane otwory G 1/8 w pokrywie osiowej z każdej strony oprawy. Smar plastyczny wtłaczany przez którykolwiek z tych otworów smaruje zarówno pierścień typu V, jak i uszczelnienie labiryntowe. Wybierz ten otwór, którego użycie jest najwygodniejsze (ilustr. 2).

Oprawy FSDR .. K rozmiaru 49/1320 z dwoma pierścieniami typu V z każdej strony mają trzy wywiercone i nagwintowane otwory w pokrywie osiowej z każdej strony oprawy. Otwór doprowadzający smar plastyczny do przestrzeni pomiędzy dwoma pierścieniami typu V ma dwa wloty smaru – oba rozmiaru G 3/8; wybierz ten, którego użycie jest najwygodniejsze (ilustr. 3). Pojedynczy otwór – rozmiaru G 1/8 – doprowadza środek smarny do uszczelnienia labiryntowego (ilustr. 4).

Całkowita wymiana zasobu smaru

Zużyty smar trzeba zastępować świeżym regularnie; zwykle odpowiedni jest okres dwu- lub trzyletni. Należy pobierać próbki smaru plastycznego do analizy i na podstawie jej wyników korygować okres. Proces wymiany ułatwia dzielona budowa pokryw osiowych i pierścieni labiryntowych – można je zdejmować bez konieczności demontażu pokrywy górnej oprawy.

SKF logo