Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż

Oprawy FSDR .. K należy montować w prawidłowy sposób: za pomocą odpowiednich narzędzi oraz nowoczesnymi metodami montażu mechanicznego.
Instrukcje montażu opraw są dostępne na życzenie.

Wymagania dotyczące momentu dokręcenia

Śruby M 24 pokrywy osiowej, dostarczane ze wszystkimi oprawami, trzeba dokręcać momentem 665 Nm. Śruby pokrywy osiowej są zgodne z wymaganiami normy ISO 4014:2011.
Śruby M 12 pierścienia labiryntowego (zgodne z wymaganiami normy ISO 4017:2014), dostarczane z uszczelnieniami labiryntowymi, trzeba dokręcać momentem 80 Nm.
Śruby pokrywy powinny być dokręcone momentem podanym w tabeli 1.
Informacje na temat śrub mocujących zawiera rozdział Zalecenia dotyczące śrub mocujących.

Zawory odpowietrzające

Zawory odpowietrzające należy instalować na wierzchu pokrywy górnej oprawy, do użytku w trakcie pracy oprawy. Otwory na zawory są w momencie dostawy zaślepione.

Śruby oczkowe i otwory do podnoszenia

Oprawy FSDR .. K mają odlany otwór w każdym wbudowanym obrzeżu pokrywy głównej oraz jedną śrubę oczkową M 16 w każdej połówce oprawy osiowej (ilustr. 1) – elementy te umożliwiają łatwe i bezpieczne przenoszenie. Pierścienie labiryntowe są wyposażone w nastawne śruby oczkowe (VLBG 0.63t M 10 ze śrubą, z wyjątkiem rozmiaru 49/1320, który to ma śruby oczkowe M 10), które po zamontowaniu można wykręcić.

Podparcie oprawy

Oprawy FSDR .. K potrzebują dwóch ograniczników – po jednym z każdej strony oprawy – do przenoszenia obciążeń działających równolegle do powierzchni podparcia oprawy.
SKF logo