Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zestawienia wału z łożyskiem

W oprawach dwułożyskowych o konstrukcji PD są zabudowywane łożyska montowane na gnieździe walcowym na wale stopniowanym.

Standardowe łożyskowania

Oprawy dwułożyskowe o konstrukcji PD są odpowiednie do różnych łożyskowań, zależnie od serii.
Oprawy serii PDN

Na łożyskowanie zabudowywane w oprawach serii PDN składają się:

 • dwa łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe serii 62 do opraw serii PDN 2 (ilustr. 1)
 • dwa łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe serii 63 do opraw serii PDN 3 (ilustr. 2)

Takie łożyskowania są przeznaczone do pracy w normalnych warunkach obciążenia i ze względnie wysokimi prędkościami. Łożyskowanie do opraw PDN 3 może przenosić wyższe obciążenia niż łożyskowanie do opraw serii PDN 2.

Falista podkładka sprężysta, dostarczana razem z oprawami rozmiarów do 218 lub 316, poddaje łożyska wzajemnemu napięciu wstępnemu, co przekłada się na obniżenie poziomu hałasu. Zespoły z łożyskami obciążanymi sprężynowo mogą przenosić obciążenia osiowe tylko w jednym kierunku (→ Montaż).

Opraw serii PDN można używać także z innymi zestawieniami łożysk (→ Łożyskowania niestandardowe).

Oprawy serii PDP

Na łożyskowanie zabudowywane w oprawach serii PDP (ilustr. 3) składają się:

 • łożysko walcowe jednorzędowe serii NU 22 ECP na pozycji łożyska swobodnego
 • para łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych do uniwersalnej zabudowy serii 72, montowanych w układzie rozbieżnym na pozycji łożyska ustalającego

Takie łożyskowanie przyjmuje obciążenia osiowe działające w obu kierunkach i może przenosić wyższe obciążenia niż łożyska zabudowywane w oprawach serii PDN.

Oprawy serii PDP mogą zawierać także inne zestawienia łożysk.

Oprawy serii PDR

Na łożyskowanie zabudowywane w oprawach serii PDR (ilustr. 4) składają się:

 • łożysko walcowe jednorzędowe serii NU 3 ECP na pozycji łożyska swobodnego
 • łożysko walcowe serii NU 3 ECP w zestawieniu z łożyskiem kulkowym zwykłym jednorzędowym serii 63 (z luzem C3) na pozycji łożyska ustalającego

W takim układzie łożysko kulkowe zwykłe spełnia funkcję łożyska czysto wzdłużnego, przyjmującego obciążenia osiowe działające w obu kierunkach, i jest zamontowane z luzem promieniowym w oprawie. Kręceniu się pierścienia zewnętrznego zapobiega pierścień o przekroju okrągłym (O-ring) umieszczony w rowku w oprawie i opierający się o pierścień zewnętrzny.

Łożyska te przenoszą wyższe obciążenia promieniowe niż łożyska zabudowywane w oprawach serii zarówno PDN, jak i PDP.

Łożyskowania niestandardowe

Oprawy serii PDN zaprojektowano z myślą o zabudowie dwóch łożysk kulkowych zwykłych. W specjalnych zastosowaniach opraw tych można używać do zabudowy różnych zestawień łożysk kulkowych zwykłych, łożysk kulkowych skośnych, łożysk walcowych i łożysk baryłkowych.
SKF może dostarczyć zestawienia opisane poniżej, dostępne jako zmontowane zespoły:
 • Zespoły PDNA .. DD zawierają łożysko kulkowe zwykłe na pozycji łożyska swobodnego oraz parę łożysk kulkowych skośnych do uniwersalnej zabudowy zamontowanych w układzie rozbieżnym na pozycji łożyska ustalającego. Mniejsze oprawy przyjmują obciążenia osiowe działające tylko w jednym kierunku, zaś większe mogą wytrzymywać obciążenia osiowe działające w obu kierunkach (ilustr. 5)
 • Zespoły PDND zawierają po jednym łożysku walcowym o konstrukcji NJ na każdym końcu – łożyska te tworzą łożyskowanie dwustronnie ustalone („pływające”) (ilustr. 6).
 • Zespoły PDNE zawierają łożysko walcowe o konstrukcji NJ i łożysko kulkowe zwykłe, które tworzą łożyskowanie dwustronnie ustalone („pływające”) (ilustr. 7).
 • Zespoły PDNF .. DD zawierają łożysko walcowe o konstrukcji NJ i parę łożysk kulkowych skośnych do uniwersalnej zabudowy zamontowanych w układzie rozbieżnym, które tworzą łożyskowanie dwustronnie ustalone („pływające”) (ilustr. 8)
 • Zespoły PDNL zawierają po jednym łożysku baryłkowym na każdym końcu – łożyska te tworzą łożyskowanie dwustronnie ustalone („pływające”) (ilustr. 9)
SKF logo