Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Wymagania dotyczące wału

Wały do opraw dwułożyskowych mogą być obrabiane skrawaniem odpowiednio do wymaganych wymiarów, podanych we wskazanych niżej tablicach produktowych:
Miejsca osadzenia łożysk powinny być obrobione skrawaniem odpowiednio do klas tolerancji wskazanych w tabeli 1. Dokładność kształtu powinna odpowiadać klasie tolerancji IT5 w przypadku średnic wału do 60 mm włącznie oraz IT6 w przypadku większych średnic wału. Miejsce osadzenia uszczelnienia na wale (lub na tulei do wału) powinno odpowiadać tej samej klasie tolerancji co miejsce osadzenia łożyska.
SKF dostarcza także obrobione wały do opraw PD. Oznaczenia takich wałów zawarto we wskazanych niżej tablicach produktowych.
Miejsca osadzenia łożyska oraz zakończenia wału są obrabiane skrawaniem zgodnie z wymogami klas tolerancji wskazanych odpowiednio w tabeli 1tabeli 2.
Wały są dostarczane z dwoma wpustami oraz dwiema płytami oporowymi ze śrubami mocującymi.
SKF logo