Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Smarowanie

Standardowe oprawy dwułożyskowe o konstrukcji PD są przeznaczone do smarowania smarem plastycznym. Oprawy do smarowania olejem są dostępne na specjalne zamówienie.
Wyboru środka smarnego należy dokonać na podstawie warunków pracy łożysk. Więcej informacji na ten temat, patrz Dobór środka smarnego.

Pierścienie odrzutnikowe

Oprawy PD są dostarczane z wewnętrznymi pierścieniami odrzutnikowymi wykonanymi z żeliwa szarego (ilustr. 1). Zadaniem pierścieni odrzutnikowych jest zatrzymywanie smaru plastycznego w miejscu łożyska i zapobieganie nadmiernemu nasmarowaniu. Nadmiar smaru gromadzi się w dużej przestrzeni pośrodku oprawy.

Wstępne wypełnienie smarem plastycznym

O ile nie obowiązują inne wymagania, wolną przestrzeń w łożyskach należy wypełnić smarem plastycznym całkowicie, a wolną przestrzeń w oprawie między pokrywą osiową a pierścieniem odrzutnikowym – do 100% jej objętości.

Wstępne wypełnienie smarem plastycznym zespołów PD

Zespoły PD są fabrycznie wypełniane smarem SKF LGMT 2 – wysokiej jakości smarem plastycznym na bazie oleju mineralnego, z zagęszczaczem litowym, o dobrych właściwościach przeciwrdzewnych. Zakres temperatury pracy smaru plastycznego rozciąga się od –30 do +110°C (od –20 do +230°F).

Wymiana smaru

Dosmarowywanie umożliwiają dwie smarowniczki G 1/4 lub G 1/8 (zależnie od rozmiaru) – po jednej na każdym końcu oprawy (ilustr. 2). Niebezpieczeństwo nadmiernego nasmarowania jest ograniczone do minimum, jako że nadmiar smaru gromadzi się w dużej przestrzeni pośrodku oprawy. Podczas wtłaczania smaru plastycznego przez smarowniczkę należy kręcić wałem.
SKF zaleca dosmarowywanie łożysk w oprawach smarem SKF LGMT 2 – wysokiej jakości smarem plastycznym na bazie oleju mineralnego, z zagęszczaczem litowym, o dobrych właściwościach przeciwrdzewnych. W łożyskowaniach na wale pionowym używać należy smaru plastycznego SKF LGMT 3 – z zastosowaniem okresu dosmarowywania (wymiany smaru) o połowę krótszego niż w przypadku podobnego łożyskowania na wale poziomym.
Aby obliczyć okres dosmarowywania oraz ilość smaru potrzebną przy jego uzupełnianiu, odwołaj się do powiązanych informacji produktowych.

Smarowanie olejowe

Z myślą o zastosowaniach, w których wysokie prędkości wykluczają stosowanie środka smarnego w postaci smaru plastycznego, duże oprawy PD można modyfikować na potrzeby kąpieli olejowej lub obiegowego smarowania olejem. Oprawy te wyposaża się w specjalne uszczelnienia do oleju. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
SKF logo