Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż

Oprawy PD trzeba montować w prawidłowy sposób, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi. Wszystkie powiązane podzespoły muszą spełniać pewne wymagania podstawowe, a powierzchnia podparcia musi być zgodna ze specyfikacją zamieszczoną w punkcie Powierzchnia podparcia oprawy.

Na oprawach tych umieszczone są dwa oznaczenia (ilustr. 1): 

  • „Kwadrat” z jednej strony, wskazujący położenie szerszego z dwóch miejsc osadzenia łożyska.
  • „Trójkąt” z drugiej strony, wskazujący kierunek, w którym oddziaływać powinno dominujące obciążenie osiowe.
Informacje na temat montażu łożysk tocznych znaleźć można w publikacji "SKF Poradnik Obsługi Technicznej Łożysk" oraz na stronie internetowej skf.com/mount.

Montowanie opraw serii PDN

Faliste podkładki sprężyste, dostarczane razem z mniejszymi oprawami serii PDN, należy umieszczać między łożyskiem a pokrywą osiową po stronie oprawy oznaczonej trójkątem. Elementy wirujące – wirnik, koło pasowe, sprzęgło itp. – muszą być rozmieszczone tak, aby powstające w toku eksploatacji obciążenie osiowe Fa oddziaływało w kierunku wskazanym trójkątem. SKF zaleca posługiwanie się przy takich pracach montażowych prasą lub nakrętką hydrauliczną.

Montowanie zespołów PD

Montaż zespołów PD jest prosty: konieczne jest tylko przykręcenie zespołu śrubami do powierzchni podparcia. W dalszej kolejności na zabezpieczonych wpustami wykończonych zakończeniach wału montuje się elementy wirujące, zakłada się płyty oporowe oraz przykręca się dołączone śruby mocujące z podkładkami sprężystymi.
Przy wprowadzaniu elementów na wał należy odpowiednio go podpierać, tak aby zapobiec przeniesieniu siły montażowej na łożyska. Instrukcje montażu są dostępne na życzenie.

Wymagania dotyczące momentu dokręcenia

Śruby pokrywy osiowej trzeba dokręcać momentami o wartościach podanych w tabeli 1. Śruby pokrywy osiowej są zgodne z wymaganiami normy ISO 4017:2014.

Informacje na temat śrub mocujących zawiera rozdział Zalecenia dotyczące śrub mocujących.

SKF logo