Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Materiał obudowy

Oprawy dwułożyskowe o konstrukcji PD i ich pokrywy są wykonane z żeliwa szarego.

Powłoka malarska i ochrona przed korozją

Oprawy PD pokrywa się niebieską (RAL 5007) powłoką malarską z zastosowaniem rozpuszczalnikowej farby alkidowej. Powłoka ta chroni oprawę zgodnie z wymaganiami normy ISO 12944-2:1998 dla kategorii korozyjności C2, tzn. pod kątem eksploatacji na wolnym powietrzu w warunkach niskiego poziomu zanieczyszczenia oraz eksploatacji pod dachem, gdzie może następować skraplanie. Farba jest odporna na działanie większości środków smarnych, olejów silnikowych, cieczy chłodząco-smarujących i niskoalkalicznych chemicznych środków czyszczących. Oprawy można przemalowywać z zastosowaniem większości jedno- i dwuskładnikowych farb emulsyjnych i rozpuszczalnikowych.
Powierzchnie bez powłoki malarskiej są pokryte bezrozpuszczalnikowym środkiem przeciwkorozyjnym.
SKF logo