Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły łożyskowe Y (zespoły łożyska kulkowego)

Konwencjonalne zespoły łożyska kulkowego z oprawą nazywa się zespołami łożyskowymi Y. Tego rodzaju zespół składa się z następujących elementów:
  • łożyska Y (łożyska kulkowego samonastawnego), będącego jednorzędowym łożyskiem kulkowym zwykłym z kulistą (wypukłą) powierzchnią zewnętrzną i poszerzonym pierścieniem wewnętrznym (rys. 1),
  • oprawy łożyskowej Y, mającej odpowiednio kulistą lecz wklęsłą powierzchnię otworu (rys. 2).

Zespoły łożyskowe Y kompensują umiarkowaną niewspółosiowość wstępną, jednak z reguły nie tolerują przemieszczenia osiowego.

Są to gotowe do zamontowania i użytku zespoły, dostępne jako:

Zakres oferty

Asortyment
Zespoły łożyskowe Y są standardowo dostępne w niżej wymienionych odmianach konstrukcyjnych i wariantach.

Inne zespoły można konstruować poprzez zamawianie poszczególnych części osobno.

Zastosowania
Ze względu na swoją wszechstronność i opłacalność zespoły łożyskowe Y najczęściej znajdują zastosowanie w:
  • maszynach rolniczych,
  • maszynach budowlanych,
  • systemach przenośników,
  • wentylatorach i maszynach włókienniczych,
  • przetwórstwie spożywczym, w tym w maszynach pakujących.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli przewiduje się wykorzystanie zespołów łożyskowych Y w zastosowaniu, gdzie istnieją zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego, na etapie projektu należy skontaktować się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Dotyczy to również zastosowań, w których występują stosunkowo duże prędkości oraz gdzie przestoje maszyn mogą być źródłem poważnych problemów.

Nowe oferty rynkowe

SKF logo