Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły łożyskowe Y z oprawą stojącą tłoczoną stalową

Łożyska Y z wkrętami mocującymi (dociskowymi)
 1. Usuń z wału wszelkie zadziory, posługując się papierem ściernym lub drobnoziarnistym pilnikiem, po czym wytrzyj wał do czysta szmatką.
 2. Zamontuj na wale elementy, które znajdą się pomiędzy dwoma zespołami łożyskowymi Y.
 3. Wprowadź łożyska Y na oba końce wału z elementami mocującymi skierowanymi na zewnątrz. Załóż gumowy pierścień gniazda na zewnętrzną powierzchnię łożyska (opcjonalnie).
 4. Dopilnuj, żeby podstawa oprawy i współpracujące powierzchnie były czyste i wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń i zadziorów.
 5. Ustaw podstawy opraw w odpowiednich miejscach na powierzchni podparcia.
 6. Ustaw wał i łożyska Y w odpowiednich miejscach w podstawach poszczególnych opraw. Następnie umieść na łożyskach pokrywy oprawy (rys. 1), po czym wprowadź śruby mocujące lub nakrętki, lecz jeszcze ich nie dokręcaj.
 7. Posługując się wałem, starannie wyrównaj zespoły łożyskowe Y względem siebie. Całkowicie dokręć śruby mocujące lub nakrętki.
 8. Ustal położenie osiowe wału w łożysku, po czym, o ile to możliwe, wykonaj wałem kilka obrotów.
 9. Dokręć wkręty mocujące (dociskowe) w pierścieniu wewnętrznym obu zespołów, tak aby uzyskać moment dokręcenia podany w tablicy produktowej.
Łożyska Y z mimośrodowym pierścieniem mocującym
 1. Usuń z wału wszelkie zadziory, posługując się papierem ściernym lub drobnoziarnistym pilnikiem, po czym wytrzyj wał do czysta szmatką.
 2. Zamontuj na wale elementy, które znajdą się pomiędzy dwoma zespołami łożyskowymi Y.
 3. Wprowadź łożyska Y bez mimośrodowych pierścieni mocujących na oba końce wału z elementami mocującymi skierowanymi na zewnątrz. Załóż gumowy pierścień gniazda na zewnętrzną powierzchnię łożyska (opcjonalnie).
 4. Dopilnuj, żeby podstawa oprawy i współpracujące powierzchnie były czyste i wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń i zadziorów.
 5. Ustaw podstawy opraw w odpowiednich miejscach na powierzchni podparcia.
 6. Ustaw wał i łożyska Y w odpowiednich miejscach w podstawach poszczególnych opraw. Następnie umieść na łożyskach pokrywy oprawy (rys. 2), po czym wprowadź śruby mocujące lub nakrętki, lecz jeszcze ich nie dokręcaj.
 7. Posługując się wałem, starannie wyrównaj zespoły łożyskowe Y względem siebie. Całkowicie dokręć śruby mocujące lub nakrętki.
 8. Ustal położenie osiowe wału w łożysku, po czym, o ile to możliwe, wykonaj wałem kilka obrotów.
 9. Umieść mimośrodowe pierścienie mocujące na przedłużeniach pierścieni wewnętrznych obu zespołów łożyskowych Y i dociśnij je suwliwie zgodnie z przeważającym kierunkiem obrotów.
 10. Dokręć pierścienie mocujące do ich końcowych pozycji, posługując się kluczem hakowym z trzpieniem umieszczanym w otworze na obwodzie pierścienia.
 11. Dokręć wkręt mocujący (dociskowy) w mimośrodowych pierścieniach mocujących obu zespołów, tak aby uzyskać moment dokręcenia podany w tablicy produktowej.
SKF logo