Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Prędkość dopuszczalna

Łożyska kulkowe samonastawne nie powinny pracować z prędkościami przekraczającymi prędkość graniczną podaną w tablicy produktowej. O granicznym poziomie prędkości decyduje konstrukcja uszczelnienia. 

W przypadku łożysk kulkowych samonastawnych z wkrętami mocującymi lub z mimośrodowym pierścieniem mocującym na dopuszczalną prędkość wpływ ma także tolerancja wału. W przypadku stosowania takich łożysk na wałach o zakresie tolerancji szerszym niż h6 należy porównywać wartości prędkości podane w tablicy produktowej z wartościami podanymi w tabeli 1; prędkością dopuszczalną jest niższa z tych dwóch wielkości.

Prędkość dopuszczalna podana dla łożysk kulkowych samonastawnych z uszczelnieniami pięciowargowymi obowiązuje w następujących warunkach:
  • temperatura pierścienia zewnętrznego ≤ +60°C (+140°F)
  • temperatura otoczenia ≤ +25°C (+80°F)
  • obciążenia bardzo niskie do średnich (P ≤ 0,05 C)
  • oprawa żeliwna
W przypadku innych warunków, skontaktuj się z SKF.
Do łożyskowań pracujących ze zwiększonymi prędkościami oraz zastosowań wymagających niskiego poziomu drgań lub cichobieżności, SKF zaleca albo łożyska kulkowe samonastawne SKF ConCentra, albo łożyska kulkowe samonastawne montowane na tulei wciąganej lub łożyska kulkowe samonastawne ze standardowym pierścieniem wewnętrznym.
SKF logo