Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Odmiany konstrukcyjne łożysk Y

Asortyment zespołów łożyskowych Y SKF z oprawą naciągową obejmuje serie i odmiany konstrukcyjne łożysk Y zróżnicowane przede wszystkim pod względem sposobu mocowania łożyska na wale i sposobu uszczelniania.

Szczegółowe informacje na temat asortymentu łożysk Y – w tym dotyczące poszczególnych metod mocowania, sposobów uszczelniania i materiałów – zawiera sekcja poświęcona łożyskom Y (zob. Odmiany konstrukcyjne i warianty oraz tablice produktowe).

Sposoby mocowania na wale

Poniżej wymieniono znajdujące zastosowanie sposoby mocowania mimośrodowego zespołów łożyskowych Y z oprawą naciągową.

Sposoby uszczelniania

Łożyska Y wchodzące w skład zespołów łożyskowych Y z oprawą naciągową ze standardowego asortymentu mogą być wyposażone w:
  • uszczelnienia standardowe (ilustr. 3),
  • uszczelnienia standardowe z dodatkowymi tarczami odrzutnikowymi (ilustr. 4),
  • uszczelnienia wielostopniowe lub uszczelnienia wielostopniowe dopuszczone do kontaktu z żywnością (ilustr. 5).
Na szczególne życzenie łożyska Y mogą być wyposażane w:
SKF logo