Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Standardowa konstrukcja zespołu łożyskowego

Na zespół łożyska wałeczkowego SKF o wymiarach calowych składają się oprawa niedzielona, łożysko baryłkowe SKF serii 222, uszczelnienia i smar plastyczny. Łożyska mocuje się na wale za pomocą pierścienia mocującego lub metodą SKF ConCentra (przyrostek N w oznaczeniu). Zespoły łożyska wałeczkowego o wymiarach calowych są dostępne w różnych, opisanych poniżej seriach i odmianach konstrukcyjnych.

  • Zespoły z oprawą stojącą z dwoma otworami pod śruby w podstawie są dostępne w dwóch seriach. Zespoły serii SYE i SYE ..N są dostępne w rozmiarach przeznaczonych na wały o średnicy od 1 7/16 do 3 1/2 in (rys. 1). Zespoły łożyskowe serii SYR and SYR .. N są dostępne w rozmiarach przeznaczonych na wały o średnicy od 1 7/16 do 4 in (rys. 2).
  • Zespoły serii SYE z oprawą stojącą z czterema otworami pod śruby w podstawie, noszące oznaczenia FSYE i FSYE .. N są dostępne w rozmiarach przeznaczonych na wały o średnicy od 2 7/16 do 4 15/16 in (rys. 3).
  • Zespoły z oprawą z kołnierzem kwadratowym (serii FYE) są dostępne w rozmiarach przeznaczonych na wały o średnicy od 1 7/16 do 4 in (rys. 4).
  • Zespoły z oprawą z kołnierzem okrągłym (serii FYR) są dostępne w rozmiarach przeznaczonych na wały o średnicy od 1 7/16 do 4 in (rys. 5).
  • Zespoły z oprawą z kołnierzem prowadzącym (serii FYRP) są dostępne w rozmiarach przeznaczonych na wały o średnicy od 1 7/16 do 4 in (rys. 6).

Metoda mocowania SKF ConCentra

Koncepcja mocowania SKF ConCentra zakłada wykorzystanie dwóch zestawów nachylonych płaszczyzn (ząbków): jednego w otworze łożyska, drugiego na tulei schodkowej. Dokręcenie wkrętów mocujących (dociskowych) w pierścieniu mocującym skutkuje osiowym przemieszczeniem łożyska, wymuszającym rozszerzenie pierścienia wewnętrznego. Ma to dwojakie konsekwencje: po pierwsze, w łożysku pozostawiony zostaje odpowiedni luz wewnętrzny; po drugie, na tuleję schodkową wywierany jest nacisk wymuszający jej zwężenie na obwodzie wału, co z kolei przekłada się na ścisłe, prawdziwie współśrodkowe dopasowanie (rys. 7). Po przeciwległej stronie znajdują się wkręty mocujące (dociskowe) służące do demontażu. Strony zespołu są wyraźnie oznaczone wskazaniami „MOUNT.SIDE” (strona montażowa) i „DISMOUNT.SIDE” (strona demontażowa).

Metoda mocowania pierścieniem mocującym

Metoda mocowania pierścieniem mocującym wykorzystuje pierścień założony na poszerzony pierścień wewnętrzny łożyska (rys. 8). Poszerzony pierścień wewnętrzny ma dwa otwory, oddalone od siebie o kąt 62°. Pierścień mocujący ma dwa dopasowane otwory gwintowane, w których znajdują się wkręty mocujące (dociskowe). Całkowite dokręcenie wkrętów mocujących (dociskowych) skutkuje trwałym zespoleniem wału i pierścienia wewnętrznego łożyska.
SKF logo