Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż

Zespoły łożyska wałeczkowego SKF ConCentra należy montować w prawidłowy sposób: za pomocą odpowiednich narzędzi oraz nowoczesnymi metodami montażu mechanicznego. Ponadto wszystkie powiązane elementy muszą spełniać określone wymagania podstawowe (zob. Wymagania dotyczące powierzchni podparcia na wale i w oprawie).
Pierścień mocujący zespołów łożyskowych serii SYNT i FYNT jest wyposażony we wkręty dociskowe (mocujące) M6, których liczba zależy od rozmiaru zespołu łożyskowego. Do dokręcania tych wkrętów dociskowych (mocujących) SKF zaleca stosowanie klucza dynamometrycznego. Wymagany moment dokręcenia wynosi 8 Nm.

UWAGA:

Wkrętów dociskowych (mocujących) nie wolno dokręcać, dopóki łożysko nie znajduje się we właściwym położeniu na wale. Przedwczesne dokręcenie wkrętów może doprowadzić do odkształcenia tulei schodkowej.

Mocowanie zespołów łożyskowych serii FYNT do ściany maszyny

Zespoły łożyskowe serii FYNT wytwarza się standardowo z obrobionym wybraniem, które może służyć do centrowania oprawy na obrzeżu. W takim układzie śruby mocujące nie są poddawane działaniu sił ścinających (poprzecznych). Obrzeże można uzyskać przez odpowiednie obrobienie ścianki albo przez przymocowanie do niej odpowiedniego pierścienia prowadzącego. Wymiary wybrania Da podano w tabeli produktowej.
W razie potrzeby użyć można także kołków ustalających. Zalecenia dotyczące rozmieszczenia i wielkości otworów pod kołki ustalające zawarto w tabeli 1.

Przytwierdzanie kołkami lub podpieranie zespołów łożyskowych serii SYNT

W pewnych warunkach obciążenia konieczne może być przytwierdzenie oprawy do powierzchni podparcia za pomocą kołków ustalających albo zastosowanie ogranicznika przeciwdziałającego obciążeniom oddziałującym równolegle do powierzchni podparcia oprawy (zob. Dodatkowe podparcie oprawy zespołu łożyskowego serii SYNT). Zalecenia dotyczące rozmieszczenia i wielkości otworów pod kołki ustalające zawarto w tabeli 2.

Mounting SKF ConCentra roller bearing units

Dismounting SKF ConCentra roller bearing units

SKF logo