Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Odmiany konstrukcyjne i warianty

Najpopularniejsze odmiany konstrukcyjne łożysk oporowych SKF są skonstruowane na bazie łożysk walcowych dwu- oraz trójrzędowych (ilustr. 1). Ponadto dostępne są łożyska oporowe skonstruowane na bazie łożysk igiełkowych jednorzędowych oraz łożysk stożkowych dwurzędowych.
Łożyska oporowe walcowe

Łożyska oporowe walcowe produkcji SKF są dostępne w szeregu odmian konstrukcyjnych i wariantów. Poszczególne łożyska różnią się przede wszystkim pod względem:

 • liczby rzędów wałeczków (dwa lub trzy)
 • budowy łożyska – z koszykiem (lub koszykami) albo z pełną liczbą elementów tocznych
 • konfiguracji pierścienia zewnętrznego
  • z wbudowanymi obrzeżami lub bez
 • konfiguracji pierścienia wewnętrznego
  • z wbudowanymi obrzeżami lub bez
  • z pierścieniami bocznymi lub bez
  • z pierścieniami prowadzącymi lub bez
  • istnienia pierścieniowych rowków i otworów smarowych w otworze łożyska
  • istnienia otworów smarowych w otworze łożyska
 • ewentualnego uszczelnienia (konstrukcja otwarta lub uszczelniona)
  • umieszczenia uszczelnienia stykowego z NBR, HNBR lub FKM z obu stron łożyska
  • umieszczenia pierścienia uszczelniającego Fey z obu stron łożyska
  • umieszczenia uszczelnienia typu szczelinowego z obu stron łożyska

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych odmian konstrukcyjnych i wariantów zawiera tablica produktowa.

Prowadzenie osiowe

Łożyska oporowe z wbudowanymi obrzeżami lub pierścieniami bocznymi na pierścieniach zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych mogą przyjmować pewne obciążenie osiowe oraz zapewniać prowadzenie osiowe. W innych łożyskach oporowych trzeba umieszczać podkładki oporowe między powierzchniami czołowymi pierścieni zewnętrznych a siodłami nośnymi (ilustr. 2).

OSTRZEŻENIE

Uszczelnienia wykonane z kauczuku fluorowego (FKM) poddane działaniu otwartego ognia lub temperatur powyżej +300°C (+570°F) stanowią zagrożenie dla zdrowia i środowiska! Pozostają one niebezpieczne nawet po ostygnięciu.

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa powiązanych z tym OSTRZEŻENIEM.

Inne łożyska oporowe

Na specjalne zamówienie SKF może dostarczać także łożyskowa oporowe igiełkowe jednorzędowe i stożkowe dwurzędowe.

Łożyska oporowe igiełkowe

 • mają konstrukcję bazującą na łożyskach igiełkowych z pełną liczbą elementów tocznych (bez koszyka) (ilustr. 3)
 • mają pierścień zewnętrzny bez obrzeża
 • mają pierścień wewnętrzny z dwoma wbudowanymi obrzeżami i otworami smarowymi
 • są najmniejsze w asortymencie SKF – cechują się małą wysokością przekroju poprzecznego

Łożyska oporowe stożkowe

 • mają konstrukcję bazującą na łożyskach stożkowych dwurzędowych odmiany konstrukcyjnej TDO (układ rozbieżny, ilustr. 4)
 • są uszczelnione z obu stron tarczą tłoczoną z blachy stalowej
 • mają rowki smarowe w mniejszych powierzchniach czołowych pierścieni wewnętrznych
 • przenoszą obciążenia osiowe i silne obciążenia promieniowe
Koszyki

Łożyska oporowe SKF niemające pełnej liczby elementów tocznych są wyposażone w jeden, dwa lub trzy z opisanych poniżej koszyków.

Informacje na temat przydatności koszyków do określonych warunków pracy zob. w rozdziale Koszyki.

Łożyska oporowe walcowe

 • są wyposażone w koszyki masywne metalowe wytwarzane metodą obróbki skrawaniem, typu dwugrzebieniowego i/lub grzebieniowego, prowadzone (centrowane) na pierścieniach lub na elementach tocznych (ilustr. 5, ilustr. 6)

Łożyska oporowe stożkowe

 • są wyposażone w dwa koszyki tłoczone stalowe, typu klatkowego, prowadzone (centrowane) na elementach tocznych (ilustr. 7)
SKF logo