Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Smarowanie

Łożyska oporowe otwarte (bez uszczelnień) w walcarkach wielowalcowych są smarowane olejem walcowniczym lub emulsją typu woda w oleju, który lub którą wykorzystuje się w procesie walcowania, co ma na celu odprowadzanie z łożyska ciepła wytwarzanego na skutek tarcia oraz wynikającego ze zmniejszenia grubości materiału.

Lepkość emulsji wykorzystywanej do smarowania łożysk powinna wynosić co najmniej 8 do 12 mm2/s w +40°C (+105°F). Tak mała lepkość jest zwykle niewystarczająca do smarowania łożyska, w związku z czym natężenie przepływu w przeliczeniu na pojedyncze łożysko oporowe musi być w tym przypadku znacznie większe niż dla smarowania olejowego. Zalecane natężenia przepływu podano w tabeli 1.

Niektóre łożyska oporowe – na przykład łożyska oporowe walcowe dwurzędowe z wbudowanymi pierścieniami uszczelniającymi Fey lub łożyska oporowe stożkowe dwurzędowe – wymagają smarowania mgiełką olejową lub olejowo-powietrznego. Do łożysk oporowych walcowych z wbudowanymi uszczelnieniami stykowymi stosować należy smarowanie olejowe obiegowe z osobnym zasilaniem.

Do łożysk oporowych smarowanych olejem zalecany jest olej mineralny z dodatkami EP, o lepkości od 100 do 150 mm2/s w +40°C (+105°F). Ilości oleju zalecane w odniesieniu do poszczególnych metod smarowania są podane w tabeli 2. W warunkach silnych obciążeń i/lub dużych szybkości walcowania potrzebne są ilości odpowiednio większe od podanych.

Jeżeli stosuje się łożyska oporowe stożkowe, ważne jest dopilnowanie, żeby odpowiednio smarowane były powierzchnie styku czół elementów tocznych z obrzeżem prowadzącym. Używać należy oleju z dodatkami na wysokie naciski (EP), o lepkości co najmniej 400 mm2/s w +40°C (+105°F).

SKF logo