Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Utrzymanie ruchu i przeróbki

Łożyska oporowe pośrodku walca są poddawane większym obciążeniom niż te znajdujące się na końcach walca. Łożyska środkowe, ponieważ zużywają się szybciej od pozostałych, muszą być częściej wymieniane.
Ze względów konstrukcyjnych, wały walcarek wielowalcowych po stronach wejściowej i wyjściowej są obciążane znacznie silniej od pozostałych wałów. Przekłada się to również na wzmożone zużycie łożysk oporowych zamontowanych na wałach po stronach wejściowej i wyjściowej. Dlatego też zaleca się regularne przenoszenie łożysk z silnie obciążanego wału na wał pracujący pod mniejszym obciążeniem. Taka strategia procentuje: znacznemu wydłużeniu ulega okres eksploatacji wszystkich łożysk oporowych.
Ponieważ łożyska w takim zastosowaniu są poddawane obciążeniu nieruchomemu względem pierścienia wewnętrznego, SKF zaleca przekręcanie pierścienia wewnętrznego o 90° po każdej inspekcji łożysk, tak aby pod obciążeniem znajdowały się kolejno różne obszary bieżni. Strzałki na powierzchniach czołowych pierścieni (ilustr. 1) stanowią przydatne wskazanie położenia strefy obciążanej.
Nieuniknione zakłócenia produkcji (takie jak przerywanie walcowanego materiału), rozwalcowywanie obcych przedmiotów oraz nierównomierne zużycie prędzej czy później doprowadzają do uszkodzeń walcowych powierzchni zewnętrznych łożysk oporowych, między innymi w postaci wgnieceń, spłaszczeń oraz nierówności wynikających ze zgrzewania na zimno. Aby tego rodzaju uszkodzenia nie powodowały przedwczesnych awarii łożysk oporowych, powierzchnie zewnętrzne muszą być poddawane przeszlifowaniu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Usługi regeneracji i utrzymania ruchu.
Po przeróbce, pierścienie zewnętrzne muszą zostać oczyszczone, ponownie zmierzone, oznakowane i z powrotem założone z odpowiednimi zestawami elementów tocznych lub złożeniami elementów tocznych z koszykiem oraz pierścieniami wewnętrznymi, dla skonstruowania na nowo kompletnych łożysk oporowych. Wymagana jest wtedy również powtórna klasyfikacja do grup wysokości przekroju poprzecznego.
Odpowiednie okresy do wymiany łożysk, do przekręcenia pierścieni wewnętrznych oraz do przeszlifowania zewnętrznych powierzchni pierścieni zewnętrznych zależą od warunków pracy i muszą zostać wyznaczone na etapie zakładowego rozruchu eksploatacyjnego. Wartości wytyczne odpowiadające poszczególnym okresom podano w tabeli 1.
SKF logo