Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Dane techniczne łożysk

Łożyska kulkowe zwykłe

Normy wymiarowe

Wymiary główne: ISO 15

serie (ciągi) 10, 02, 03

Przedziały tolerancji

więcej informacji na ten temat → Przedziały tolerancji

klasa normalna

Wartości: ISO 492 (tabela 1)


Ze względu na specjalną obróbkę powierzchni, występować mogą niewielkie odchyłki od standardowych tolerancji. Odchyłki te nie wpływają na montaż ani na pracę łożyska.

Luz wewnętrzny promieniowy

wielokrotność luzu C5


Podane wartości (tabela 2) obowiązują w odniesieniu do niezamontowanych łożysk przy zerowym obciążeniu pomiarowym.

Dopuszczalna niewspółosiowość

≈ 20 do 30 minut kątowych


Kompensowanie niewspółosiowości ma miejsce tylko wtedy, gdy łożysko kręci się z małą prędkością.

Niewspółosiowość podnosi poziom hałasu generowanego przez łożysko oraz pogarsza trwałość eksploatacyjną łożyska. Skutki te stają się szczególnie zauważalne przy przekraczaniu wartości wzorcowych (wytycznych).

Stabilizacja

+120°C (+250°F)


Pierścienie, elementy toczne i koszyki łożysk SKF do wysokich temperatur przechodzą taki sam proces stabilizacji cieplnej jak odpowiadające im łożyska standardowe. W efekcie, w przypadku wyższych temperatur pracy należy spodziewać się pewnych zmian wymiarowych. Większy luz pozwala na kompensowanie większych różnic temperatury i strukturalnych zmian w materiałach.

Łożyska kulkowe samonastawne i zespoły łożyskowe z łożyskami kulkowymi samonastawnymi
 Łożyska kulkowe samonastawne (łożyska Y)Zespoły łożyska kulkowego

Normy wymiarowe

Wymiary główne: ISO 9628

Wymiary główne: ISO 3328

Przedziały tolerancji

więcej informacji na ten temat → Przedziały tolerancji

klasa normalna, z wyjątkiem średnicy otworu i średnicy zewnętrznej (tabela 3)

Wartości: ISO 492 (tabela 1)


Ze względu na specjalną obróbkę powierzchni, występować mogą niewielkie odchyłki od standardowych tolerancji. Odchyłki te nie wpływają na montaż ani na pracę łożyska.

Otwór oprawy ma zwiększoną średnicę gniazda kulistego, odpowiednią do zastosowań wysokotemperaturowych.


Ze względu na specjalną obróbkę powierzchni łożysk i opraw zespołów łożyskowych, występować mogą niewielkie odchyłki od standardowych tolerancji. Odchyłki te nie wpływają na montaż ani na pracę łożyska.

Luz wewnętrzny

wielokrotność luzu C5


Podane wartości (tabela 2) obowiązują w odniesieniu do niezamontowanych łożysk przy zerowym obciążeniu pomiarowym.

Dopuszczalna niewspółosiowość

≈ 20 do 30 minut kątowych

≈ 20 do 30 minut kątowych

Statyczna niewspółosiowość wstępna ≤ 5°

Kompensowanie niewspółosiowości ma miejsce tylko wtedy, gdy łożysko kręci się z małą prędkością.

Niewspółosiowość podnosi poziom hałasu generowanego przez łożysko oraz pogarsza trwałość eksploatacyjną łożyska. Skutki te stają się szczególnie zauważalne przy przekraczaniu wartości wzorcowych (wytycznych).

Stabilizacja

+150°C (+300°F)


Pierścienie, elementy toczne i koszyki łożysk kulkowych samonastawnych i zespołów łożyskowych SKF do wysokich temperatur przechodzą taki sam proces stabilizacji cieplnej jak odpowiadające im standardowe łożyska kulkowe samonastawne i zespoły łożyskowe z łożyskami kulkowymi samonastawnymi. W efekcie, w przypadku wyższych temperatur pracy należy spodziewać się pewnych zmian wymiarowych. Większy luz pozwala na kompensowanie większych różnic temperatury i strukturalnych zmian w materiałach.

SKF logo