Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Konstrukcja łożyskowań

Osadzenie łożysk

Łożyska kulkowe zwykłe

Dobór pasowań na wale i w oprawie uzależniony jest od warunków pracy oraz rozmiaru łożyska. Odpowiednie pasowanie jest potrzebne do ustalenia wału, zapewnienia prawidłowego podparcia oraz umożliwienia rozszerzalności cieplnej w zakresie do maksymalnej temperatury pracy łożyska (tabela 1).

Łożyska kulkowe samonastawne

W przypadku obciążeń średnich (0,035 C < P ≤ 0,05 C) gniazdo na wale powinno być obrobione w tolerancji h7Ⓔ. W przypadku niskich obciążeń i niskich prędkości wystarczająca jest tolerancja wału h8Ⓔ.

Symbole

Cnominalna nośność dynamiczna [kN] (→ tablice produktowe)
Prównoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN] (→ Obciążenia dla standardowych łożysk kulkowych samonastawnych)

Warunki pracy

Wysokotemperaturowe łożyska SKF stanowią rozwiązanie powszechnych problemów związanych z wysokimi temperaturami pracy łożyskowań. Oprócz pracy związanej z występowaniem wysokich temperatur i niskich prędkości obrotowych, należy wziąć pod uwagę warunki środowiskowe panujące wokół łożyskowania.

Ponieważ łożyska do wysokich temperatur są dostarczane bez oleju zabezpieczającego i muszą być stosowane bez smarowania smarem plastycznym lub olejem, możliwości ochrony tych łożysk przed korozją są ograniczone. Dlatego łożyska tego rodzaju powinny być stosowane w środowisku suchym lub zabezpieczone za pomocą odpowiedniego uszczelnienia, tak aby wilgoć nie docierała do łożyska.

Przemieszczenie osiowe

Dla kompensowania przemieszczenia osiowego, wał po stronie węzła swobodnego z łożyskiem kulkowym samonastawnym do wysokich temperatur powinien mieć jeden rowek albo dwa rowki oddalone od siebie o 120° – na opisane niżej zmodyfikowane wkręty mocujące.

  • Wkręty bez łba (dociskowe), z gniazdem sześciokątnym, z obrobionym walcowym zakończeniem, zgodne z normą ISO 4028:2003, ale z gwintem drobnozwojnym, jak podano w tablicy produktowej. Wkręt dociskowy powinien być zabezpieczony za pomocą nakrętki oraz podkładki sprężystej lub koronkowej (ilustr. 1).

Wkręty i rowek (rowki) kompensują zmiany długości wału i zabezpieczają przed występowaniem względnych ruchów obrotowych między wałem a otworem łożyska. Powierzchnie ślizgowe między wałem a pierścieniem wewnętrznym oraz te w rowkach wału należy pokrywać pastą smarowniczą odpowiednią do przewidzianej temperatury pracy.

SKF logo