Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

System oznaczania

Patrz System oznaczania w powiązanym rozdziale katalogu poświęconym określonemu standardowemu łożysku/zespołowi łożyskowemu:
Poniżej objaśniono przyrostki używane w oznaczeniach łożysk i zespołów łożyskowych SKF do wysokich temperatur.
-2FŁożysko kulkowe samonastawne do wysokich temperatur, mocowane za pomocą wkrętów dociskowych (mocujących), blaszka ochronna i tarcza odrzutnikowa z obu stron
-2ZŁożysko kulkowe zwykłe do wysokich temperatur, blaszka ochronna z obu stron
TF
Zespół łożyskowy z łożyskiem kulkowym samonastawnym do wysokich temperatur, zawierający łożysko kulkowe samonastawne mocowane za pomocą wkrętów dociskowych (mocujących) (seria YAR 2-2F)
VA201Łożysko do wysokich temperatur, z koszykiem tłoczonym stalowym, z pierścieniami i elementami tocznymi pokrytymi fosforanem manganu, luz promieniowy równy wielokrotności luzu C5, smarowane mieszanką poliglikolu alkilenowego i grafitu
VA208Łożysko do wysokich temperatur, z koszykiem segmentowym wykonanym z grafitu, z pierścieniami i elementami tocznymi pokrytymi fosforanem manganu, luz promieniowy równy wielokrotności luzu C5
VA228Łożysko do wysokich temperatur, z koszykiem koronowym wykonanym z grafitu, z pierścieniami i elementami tocznymi pokrytymi fosforanem manganu, luz promieniowy równy wielokrotności luzu C5
WŁożysko kulkowe samonastawne do wysokich temperatur, bez otworu (otworów) do smarowania
  • tabeli 1 wyszczególniono właściwości poszczególnych odmian wykonania łożysk kulkowych zwykłych do wysokich temperatur.
  • tabeli 2 wyszczególniono właściwości poszczególnych odmian wykonania łożysk kulkowych samonastawnych i zespołów łożyskowych z łożyskami kulkowymi samonastawnymi do wysokich temperatur.
SKF logo