Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska kulkowe zwykłe do wysokich temperatur

Łożysko kulkowe zwykłe do wysokich temperatur

Konstrukcja łożysk kulkowych zwykłych SKF do wysokich temperatur odpowiada konstrukcji standardowych łożysk kulkowych zwykłych jednorzędowych tej samej wielkości. Nie mają one kanałków do wkładania kulek i mogą przenosić, poza obciążeniami promieniowymi, obciążenia osiowe (→ Obciążenia i dobór rozmiaru łożyska ).

Cała powierzchnia łożyska i blaszek ochronnych jest pokryta fosforanem manganu. Powłoka ta polepsza przyleganie środka smarnego do metalu i usprawnia docieranie łożyska. 

Luz wewnętrzny promieniowy stanowi wielokrotność luzu C5, co pozwala zapobiec zakleszczeniu łożysk nawet wówczas, gdy są one gwałtownie schładzane.

Cechy i zalety łożysk

Cechy i zalety łożysk kulkowych zwykłych do wysokich temperatur (ilustr. 1) są następujące:
 1. Brak konieczności przesmarowywania
  Wszystkie odmiany wykonania – oprócz otwartych (pozbawionych blaszek ochronnych) łożysk VA201 – są smarowane na cały okres eksploatacji łożyska grafitowymi środkami smarnymi do wysokich temperatur. Otwarte łożyska VA201 wymagają przesmarowywania.
 2. Prosta wymiana
  Wymiary główne są takie same jak w przypadku łożysk standardowych.
 3. Temperatura pracy do +350°C (+660°F)
  Luz wewnętrzny promieniowy i środek smarny optymalnie dobrane do pracy w wysokich temperaturach.
 4. Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem
  Blaszki ochronne (przyrostek 2Z w oznaczeniu) chronią łożysko.
 5. Usprawnione docieranie
  Cała powierzchnia łożyska jest pokryta fosforanem manganu.

Odmiany konstrukcyjne i warianty

Asortyment łożysk kulkowych zwykłych SKF do wysokich temperatur (ilustr. 2) oferuje rozwiązania do różnych kombinacji temperatury pracy i prędkości.

tabeli 1 podano rodzaj smarowania, maksymalną temperaturę pracy, prędkość graniczną, wymagania dotyczące obsługi oraz inne podstawowe własności różnych odmian wykonania łożysk z asortymentu.

Sposoby uszczelniania

Łożyska kulkowe zwykłe do wysokich temperatur mogą być zabezpieczane przed zanieczyszczeniami za pomocą wbudowanych blaszek ochronnych, zewnętrznych osłon albo kombinacji obu tych rozwiązań.

W przypadku łożysk do wysokich temperatur najczęstszym sposobem uszczelnienia są metalowe blaszki ochronne, stosowane gdy wymagane jest uszczelnienie o nieskomplikowanej konstrukcji. Blaszki ochronne:

 • chronią przed wniknięciem stałych zanieczyszczeń do wnętrza łożyska
 • pracują bezstykowo
 • nie powodują tarcia
 • nie ulegają zużyciu
 • dzięki swej budowie i materiałom szczególnie dobrze nadają się do wysokich temperatur
Wbudowane blaszki ochronne
Łożyska kulkowe zwykłe do wysokich temperatur z przyrostkiem 2Z w oznaczeniu mają wbudowane blaszki ochronne (ilustr. 3), przy czym łożyska w wykonaniu VA201 są także dostępne jako łożyska otwarte (ilustr. 4).
Zewnętrzne osłony
W niektórych przypadkach wbudowane blaszki ochronne są niewystarczające i rozważyć trzeba zastosowanie dodatkowych, zewnętrznych osłon, takich jak:
 • pierścienie Nilos (ilustr. 5)
 • podkładki uszczelniające SKF (ilustr. 6).
 • Uszczelnienia specjalne
Więcej informacji na temat sposobów uszczelniania zob. w rozdziałach Uszczelnienie zintegrowaneUszczelnienia.

UWAGA

Z powodu dużego luzu wewnętrznego promieniowego w łożyskach kulkowych zwykłych do wysokich temperatur, należy zwrócić szczególną uwagę na konstrukcję uszczelnienia.
Uszczelnienia specjalne
W przypadkach, gdy nie można zastosować żadnej z powyższych opcji uszczelnienia, SKF może dostarczać uszczelnienia wykonane specjalnie do pracy w temperaturach dochodzących do +250°C (+480°F). Takie uszczelnienia wykonuje się zwykle z PTFE (politetrafluoroetylenu).

OSTRZEŻENIE

Uszczelnienia z politetrafluoroetylenu (PTFE) poddane działaniu otwartego ognia lub temperatury powyżej +300°C (+570°F) stanowią zagrożenie dla zdrowia i środowiska! Pozostają one niebezpieczne nawet po ostygnięciu.

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa powiązanych z tym OSTRZEŻENIEM.

Dla dalszego podniesienia skuteczności węzła uszczelniającego, który zawiera uszczelnienia zindywidualizowane, zaleca się zastosowanie tulei regeneracyjnych wału, takich jak SKF Speedi-Sleeve. Poprawia to stan powierzchni współpracującej z uszczelnieniem bez konieczności jej późniejszej obróbki. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z SKF.
SKF logo