Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska i zespoły łożyskowe do wysokich temperatur

Łożysko i zespół łożyskowy SKF do wysokich temperatur

Łożyska i zespoły łożyskowe SKF do wysokich temperatur zostały zaprojektowane z myślą o uzyskaniu wysokiej niezawodności, uproszczeniu konstrukcji węzłów łożyskowych i ograniczeniu wpływu na środowisko naturalne w zakresie temperatur pracy do +350°C (+660°F). Ponieważ łożyska SKF do wysokich temperatur mają wymiary zgodne z wymaganiami normy ISO dla łożysk smarowanych smarem plastycznym, wzrost wydajności oraz dodatkowe oszczędności można odnotować za sprawą prostej zamiany wykorzystywanego rozwiązania na łożyska SKF.

Korzyści dla środowiska naturalnego, jakie w wielu zastosowaniach przynosi stosowanie łożysk SKF do wysokich temperatur, są tak duże, iż łożyska te zostały włączone w asortyment produktów „SKF Beyond Zero”.

Cechy i zalety łożysk

 • Obniżenie łącznych kosztów eksploatacji
  Łożyska te są zaprojektowane tak, aby luz wewnętrzny promieniowy podczas pracy w wysokich temperaturach był wystarczający i nie dochodziło do zatarcia łożysk – nawet przy ich gwałtownym schładzaniu. Dzięki temu łożyska osiągają dużą trwałość eksploatacyjną.
 • Praktycznie bezobsługowa eksploatacja
  Łożyska są nasmarowane na cały okres eksploatacji i nie wymagają dosmarowywania. Dosmarowywanie jest wymagane tylko w przypadku wykonania VA201 bez blaszek ochronnych.
 • Znakomite osiągi w trudnych warunkach:
  • wysokie temperatury
  • suche otoczenie
  • niskie prędkości obrotowe
 • Ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne
 • Uproszczenie konstrukcji maszyn
Rozwiązania z zakresu smarowania

Konstrukcje i odmiany wykonania łożysk SKF do wysokich temperatur obejmują różne sposoby smarowania bazujące na graficie, takie jak:

 • pasta smarownicza złożona z mieszanki poliglikolu alkilenowego i grafitu
 • koszyki grafitowe (segmentowe lub koronowe)

Przegląd rodzajów środków smarnych i innych właściwości łożysk kulkowych zwykłych oraz łożysk kulkowych samonastawnych i zespołów łożyskowych z łożyskami kulkowymi samonastawnymi do wysokich temperatur, patrz tabela 1tabela 2.

Podczas pracy grafit utrzymuje bardzo cienki film olejowy na bieżniach i elementach tocznych łożyska, co znacznie spowalnia zużycie. Grafit ulega starzeniu w dużo wyższej temperaturze niż olej i smar plastyczny, dzięki czemu nie traci swoich własności smarnych w wysokich temperaturach, do jakich jest zalecany – tym samym potrzeba wymiany środka smarnego zostaje wyeliminowana.

W wielu wykonaniach wszystkie powierzchnie łożyska oraz – o ile dotyczy – blaszki ochronne i tarcze odrzutnikowe są fosforanowane manganowo. Tworzona tak powłoka polepsza przyleganie środka smarnego do metalu i zapewnia dodatkową ochronę przed korozją.

Warunki pracy

Wysokotemperaturowe łożyska SKF stanowią rozwiązanie powszechnych problemów związanych z wysokimi temperaturami pracy łożyskowań. Oprócz pracy związanej z występowaniem wysokich temperatur i niskich prędkości obrotowych, należy wziąć pod uwagę warunki środowiskowe panujące wokół łożyskowania.

Ponieważ łożyska do wysokich temperatur są dostarczane bez oleju zabezpieczającego i muszą być stosowane bez smarowania smarem plastycznym lub olejem, możliwości ochrony tych łożysk przed korozją są ograniczone. Dlatego łożyska tego rodzaju powinny być stosowane w środowisku suchym lub zabezpieczone za pomocą odpowiedniego uszczelnienia, tak aby wilgoć nie docierała do łożyska.

Typowe zastosowania
 • hutnictwo (chłodnie, samotoki, piece)
 • przemysł spożywczy (piece piekarnicze do wypieku ciągłego, waflownice)
 • przemysł motoryzacyjny (linie lakiernicze, piece do obróbki cieplnej)
 • hutnictwo szkła (procesy produkcji szklanej zastawy stołowej oraz szyb)
 • budownictwo (płytki, produkcja wełny mineralnej)
Asortyment

Podstawowy asortyment łożysk i zespołów łożyskowych SKF do wysokich temperatur zgodnych z wymaganiami norm ISO obejmuje:

 • Łożyska kulkowe zwykłe (ilustr. 1)
 • Łożyska kulkowe samonastawne (łożyska Y) (ilustr. 2)
 • Zespoły łożyskowe z łożyskami kulkowymi samonastawnymi (ilustr. 3)

Asortyment obejmuje odmiany wykonania zawierające środki smarne dopuszczone do użytku w przemyśle spożywczym, zaliczone przez NSF do kategorii H1 (dozwolony przypadkowy kontakt środka smarnego z żywnością, do stosowania w obrębie i w pobliżu stref przetwarzania żywności). Rejestracja NSF potwierdza, że dany środek smarny spełnia wymagania ustanowione wytycznymi FDA zawartymi w części 178.3570 tytułu 21 CFR.

Łożyska wykonywane na specjalne zamówienie

Oprócz łożysk do wysokich temperatur o wymiarach zgodnych z normami ISO, SKF oferuje asortyment łożysk do wysokich temperatur dostosowywanych do indywidualnych potrzeb klientów (ilustr. 4, ilustr. 5).

Łożyska te dostosowuje się do szczególnych potrzeb zastosowań takich jak:

 • automatyczne waflownice wykorzystywane w przemyśle spożywczym
 • piece przemysłowe
 • łańcuchy

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z SKF.

SKF logo