Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Obciążenia i dobór rozmiaru łożyska

Rozmiar łożyska dobiera się na podstawie nominalnej nośności statycznej C0 (→ tablice produktowe).

Przy równoważnym obciążeniu statycznym łożyska P0, dobierane łożysko musi cechować się wartością C0 nie mniejszą od (≥) wymaganej nominalnej nośności statycznej C0req (tabela 1).

Wartości podane w tabeli 1 obowiązują tylko wtedy, gdy P0 = Fr, tzn. kiedy:

  • Fa < 0,8 Fr
  • Fa < 0,15 C0

Symbole

C0nominalna nośność statyczna [kN] (→ tablice produktowe)
C0reqwymagana nominalna nośność statyczna [kN]
Faobciążenie osiowe [kN]
Frobciążenie promieniowe [kN]
P0
równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
SKF logo