Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Obciążenia


Łożyska kulkowe zwykłeŁożyska walcowe

Obciążenie minimalne

więcej informacji → Wymagane obciążenie minimalne

Osiowe napięcie wstępne

więcej informacji → Dobór napięcia wstępnego

W celu zapewnienia cichobieżności i prawidłowej pracy z wysokimi prędkościami często stosuje się łożyskowania złożone z dwóch hybrydowych łożysk kulkowych zwykłych poddanych osiowemu napięciu wstępnemu. Osiowe napięcie wstępne można uzyskać przy pomocy podkładek sprężystych, sposobem opisanym w punkcie Napinanie wstępne przy pomocy sprężyn.

Obciążalność osiowa

Obciążenie ściśle osiowe → Fa ≤ 0,5 C0

Małe łożyska1) oraz łożyska serii lekkich2) → F≤ 0,25 C0


Nadmierne obciążenie osiowe może doprowadzić do znacznego zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej łożyska.

Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska

więcej informacji → Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska P

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa

P = Fr

Równoważne obciążenie statyczne łożyska

więcej informacji → Równoważne obciążenie statyczne łożyska

P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr

P0 = Fr


1) d ≤ 12 mm
2) ciągi średnic 8, 9, 0 i 1

Symbole

C0nominalna nośność statyczna dla łożysk kulkowych zwykłych [kN] (→ tablica produktowa)
dmśrednica średnia łożyska [mm]
= 0,5 (d + D)
ewartość graniczna dla łożysk kulkowych zwykłych, zależna od wartości wyrażenia f0 Fa/C0 (tabela 1)
f0współczynnik obliczeniowy dla łożysk kulkowych zwykłych (→ tablica produktowa)
Faobciążenie osiowe [kN]
Frobciążenie promieniowe [kN]
Frmminimalne obciążenie promieniowe [kN]
krwspółczynnik obciążenia minimalnego → tablice produktowe:
nprędkość obrotowa [obr/min]
nrprędkość wzorcowa dla łożysk walcowych [obr/min] (→ tablica produktowa)
Prównoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN]
P0równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
Xwspółczynnik obciążenia promieniowego dla łożysk kulkowych zwykłych (tabela 1)
Ywspółczynnik obciążenia osiowego dla łożysk kulkowych zwykłych, zależny od wartości wyrażenia f0 Fa/C0 (tabela 1)
νfaktyczna lepkość kinematyczna środka smarnego [mm2/s]
SKF logo