Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Dobór wielkości łożyska

Wyboru właściwego rozmiaru łożyska hybrydowego można dokonać w myśl reguł wyłożonych w Procesie doboru łożysk, w części Wielkość łożyska.

Wielkości nośności C i C0 dla łożysk hybrydowych zostały zrewidowane odpowiednio do norm ISO 20056-1 i ISO 20056-2. Wyliczona teraz trwałość nominalna może różnić się od wartości, jaką dla tego samego łożyska i tych samych warunków pracy uzyskano przy użyciu nośności opublikowanych dawniej.

Wybierając rozmiar łożyska na podstawie trwałości nominalnej, kieruj się tym prostym, dwuetapowym procesem, by uzyskiwać możliwie jak najbardziej miarodajne wyniki:

  1. Wstępnie wybierz odpowiedni rozmiar łożyska na podstawie trwałości nominalnej podstawowej.
  2. Zweryfikuj wybór, posługując się uogólnionym modelem trwałości łożyska SKF (GBLM) (→ Trwałość nominalna łożyska).
    Możesz to zrobić przy pomocy narzędzia SKF Bearing Select. Narzędzie to wylicza trwałość nominalną łożysk kulkowych zwykłych hybrydowych oraz łożysk walcowych hybrydowych według SKF GBLM.
SKF logo