Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Temperatury graniczne

Temperatura pracy dopuszczalna dla łożysk hybrydowych może być ograniczona przez:
 • stabilność wymiarową pierścieni łożyskowych
 • koszyk
 • uszczelnienia
 • środek smarny
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z SKF.

Pierścienie łożyskowe

Pierścienie łożysk hybrydowych SKF są stabilizowane cieplnie do co najmniej:
 • +120°C (250 °F) w przypadku hybrydowych łożysk kulkowych zwykłych o konstrukcji podstawowej
 • +150°C (300 °F) w przypadku hybrydowych łożysk walcowych oraz hybrydowych łożysk kulkowych zwykłych XL
Na specjalne zamówienie SKF może dostarczyć łożyska hybrydowe z pierścieniami stabilizowanymi cieplnie do temperatur pracy dochodzących do +300°C (+570°F).

Koszyki

Koszyki ze stali, z mosiądzu oraz z polieteroeteroketonu (PEEK) mogą być stosowane w takich samych temperaturach pracy jak pierścienie łożyskowe standardowych łożysk hybrydowych. Temperatury graniczne dla innych koszyków polimerowych podano w rozdziale Koszyki polimerowe.

Uszczelniacze

Temperatura pracy dopuszczalna dla uszczelnień zależy od materiału uszczelnienia:
 • kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR): od –40 do +100°C (–40 to +210 °F)
  Temperatury dochodzące do +120°C (250 °F) są dopuszczalne przez krótkie okresy.
 • kauczuk fluorowy (FKM): od –30 do +200°C (–20 to +390 °F)
  Temperatury dochodzące do +230°C (445 °F) są dopuszczalne przez krótkie okresy.
Wartości szczytowe temperatury występują zwykle na wardze uszczelniającej.

Środki smarne

Temperatury graniczne dla smarów plastycznych stosowanych w uszczelnionych łożyskach kulkowych zwykłych hybrydowych SKF podano w tabeli 1. Temperatury graniczne dla pozostałych smarów plastycznych SKF zob. w rozdziale Dobór odpowiedniego smaru plastycznego SKF.
Jeżeli przewiduje się stosowanie środków smarnych spoza oferty SKF, temperatury graniczne należy wyznaczyć zgodnie z Koncepcją sygnalizacji świetlnej SKF.
SKF logo